www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Harjavalta

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Harjavalta > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 15.4.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 15.4.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.4.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 451 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 451 - 472 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 451 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 451 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 451 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 472 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 451 m3/s ja maksimiarvo 534 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1931 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 589.53 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 918.00 m3/s, se on havaittu 05.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 269.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           348.69           22.376          
  2           565.45           14.188          
  3           626.76           18.027          
  4           665.99           21.268          
  5           695.04           23.893          
  6           718.14           26.074          
  7           737.33           27.934          
  8           753.75           29.553          
  9           768.10           30.986          
  10           780.84           32.271          
  15           829.25           37.233          
  20           863.14           40.766          
  30           910.48           45.758          
  40           943.86           49.308          
  50           969.67           52.066          
  60           990.71           54.321          
  70           1008.47           56.230          
  80           1023.84           57.885          
  90           1037.39           59.345          
  100           1049.50           60.652          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 3510450 Harjavalta havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto