Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Pori Launainen Kivini

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Pori Launainen Kivini > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 31.12.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 19.12.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.1.2022 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 373 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 261 - 611 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 261 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 286 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 509 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 611 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 261 m3/s ja maksimiarvo 768 m3/s.