www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Isojärvi

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Isojärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 16.5.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 14.5.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.5.2021 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 31.0 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 22.9 - 54.1 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 22.9 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 26.3 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 40.9 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 54.1 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 22.8 m3/s ja maksimiarvo 68.9 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto