www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Teuvanjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Hyyde on nostanut paikoin pintoja Pohjanmaan joissa, ja hyydetulvien riski on edelleen olemassa jäättömillä jokiosuuksilla kireän pakkasen vuoksi. Esimerkiksi Kiiminkijoella Haukiputaan kohdalla on pinta noussut hyyteen vaikutuksesta yli metrillä tammikuun aikana.

Alueen järvet ovat pääosin lähellä tavanomaista tasoa tai tavanomaista korkeammalla. Lappajärven ja Pyhäjärven pinnat ovat tällä hetkellä 30 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammalla, ja ne pysyvät ennusteiden mukaan korkealla pitkälle kevääseen.

Iijoella hyyde on nostanut vedenpintoja useissa paikoissa. Pudasjärven Koskenhovin kohdalla hyydepato saanut veden tulvimaan tielle ja lähelle asuinrakennusta, mutta tulvantorjuntatoimet ovat hillinneet vedenpinnan nousua ja tilanne on toistaiseksi vakaa. Sää lauhtuu hieman viikonloppuna, mutta jatkuu edelleen kylmänä, joten hyydetulvariski on edelleen olemassa paikoissa joissa jokiin ei ole muodostunut jääkantta. Pudasjärvi, Jaurakkajärvi ja Jongunjärvi ovat edelleen noin 25-40 cm ajankohdan keskimääräistä ylempänä, mutta laskussa. Irnijärven juoksutus on noin 25 m3/s, Kostonjärven noin 30 m3/s.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 15.01.2021).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Puskamarkki
Tiukka
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto