Vesistöennusteet: Närpiönjoen vesistöalue - Kivi- ja Levalammen tekojärvi

Vesistöennusteet > Närpiönjoen vesistöalue > Kivi- ja Levalammen tekojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 4.5.2022 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.5.2022 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.5.2022 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 78.46 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 78.44 - 78.62 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 78.44 m, 75 % todennäköisyydellä yli 78.45 m, 25 % todennäköisyydellä yli 78.55 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 78.62 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 78.44 m ja maksimiarvo 78.76 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1992 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 78.73 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 78.95 m, se on havaittu 05.11.1984 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 78.35 m.
  • Havainnot asemalta 3900100 Kivi- ja Levalammen tekojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.02. vedenkorkeus on keskimäärin 78.14 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 78.12 - 78.16 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 78.17 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 78.11 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.02. vedenkorkeus on keskimäärin 78.04 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 78.04 - 78.05 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 78.07 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 78.03 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.03. vedenkorkeus on keskimäärin 77.50 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.50 - 77.51 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.55 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.44 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.04. vedenkorkeus on keskimäärin 78.19 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.99 - 78.38 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 78.43 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.62 m.