Vesistöennusteet: Närpiönjoen vesistöalue - Allmänningsforsen

Vesistöennusteet > Närpiönjoen vesistöalue > Allmänningsforsen > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 26.1.2022 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.1.2022 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.1.2022 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 6.66 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 6.62 - 6.75 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 6.62 m, 75 % todennäköisyydellä yli 6.64 m, 25 % todennäköisyydellä yli 6.67 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 6.75 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 6.62 m ja maksimiarvo 6.85 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1981 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 7.46 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 8.16 m, se on havaittu 12.12.2006 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 7.08 m.
  • Havainnot asemalta 3900800 Allmänningsforsen. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

  • Tulvaraja 8.00 m - Taloja vaarassa kastua

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.02. vedenkorkeus on keskimäärin 6.57 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 6.54 - 6.64 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 6.72 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 6.53 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.02. vedenkorkeus on keskimäärin 6.61 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 6.57 - 6.67 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 6.71 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 6.52 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.03. vedenkorkeus on keskimäärin 6.60 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 6.56 - 6.69 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 6.97 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 6.52 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.04. vedenkorkeus on keskimäärin 6.91 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 6.70 - 7.15 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 7.52 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 6.61 m.