www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Maalahdenjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Virtaamat ja vedenkorkeudet ovat Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan joissa lähellä ajankohdalle tyypillistä tasoa. Etelä-Pohjanmaalla sade nostaa jokien pintoja loppuviikon aikana, mutta viikonloppuna niiden ennustetaan kääntyvän laskuun sateiden laantumisen myötä.

Pohjanmaan järvien vedenkorkeudet ovat enimmäkseen alkusyksylle tyypillisissä lukemissa. Patanan tekojärven pinta on tosin noin 60 cm ajankohdan keskitasoa alempana. Kyrönjoen Kalajärvi on myös 10 cm ajankohdan mediaanitasoa alempana.

Iijoella vedenpinnat ja virtaamat ovat ajankohdan keskimääräistä korkeammalla. Pudasjärvi, Jongunjärvi ja Jaurakkajärvi ovat noin 20-40 cm mediaanitasoa korkeammalla ja ne jatkavat nousuaan marraskuulle asti. Kostonjärven juoksutus on 18 m3/s ja Irnijärven 10 m3/s.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 21.10.2020).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Köpingsbro
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto