www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kyrönjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Pohjanmaan rannikkojokien pinnat ovat nousussa sateiden myötä. Sademäärät vaihtelevat 10 mm:stä mahdollisiin paikallisiin 20 mm sateisiin. Nousu on suurinta erityisesti Vaasan seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Jokien pinnat ovat jo ennestään ajankohdan keskimääräistä korkeammalla viime viikon sateiden jäljiltä, joten vesi voi paikoin nousta korkealle. Mm. Närpiönjoen Allmänningforsen, Maalahdenjoen Köpingsbro ja Teuvanjoen Puskamarkki voivat ennusteiden mukaan nousta tiistain ja keskiviikon aikana tulvalukemiin.

Pohjanmaan järvien vedenkorkeudet ovat enimmäkseen alkusyksylle tyypillisissä lukemissa. Patanan tekojärven pinta on tosin noin 30 cm ajankohdan keskitasoa alempana.

Iijoella vedenpinnat ja virtaamat ovat ajankohdan keskimääräistä korkeammalla. Viime päivien sade on tullut osittain lumena eikä siksi ole vielä nostanut vedenpintoja. Pudasjärvi, Jongunjärvi ja Jaurakkajärvi ovat noin 50-70 cm mediaanitasoa korkeammalla ja ne jatkavat nousuaan marraskuulle asti. Kostonjärven juoksutus on n. 16 m3/s ja Irnijärven n. 20 m3/s.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 26.10.2020).

 
Suurenna Nikkola-Hanhikoski välillä oleviin tulva-alueisiin
 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Tulva-alueet
Nikkolan ja Hanhi-
kosken välinen alue


Vedenkorkeus ja virtaama
Hanhikoski
Hirvijoki
Ikkelänjoki
Jalasjoen säänn.pato
Jalasjoki Jalasjarvi
Jouttikoski
Kainastonjoki
Kalajärven ohijuoksutus
Kalajärvi (Kalajärven tekojärvi)
Kauhajoen säänn.pato
Kauhajoki
Kihniöjoen kääntö
Kiikun pato
Koskutjoki
Kurikka
Kyrkösjärven ohijuoksutus
Kyrkösjärven tekojärvi
Kyrkösjärven täyttöuoma
Lehmäjoki
Liikapuron tekojärvi
Munakka
Nikkola
Pitkämön tekojärvi
Seinäjärvi
Skatila
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto