Vesistöennusteet: Lapuanjoen vesistöalue - Kätkänjärvi

Vesistöennusteet > Lapuanjoen vesistöalue > Kätkänjärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 31.3.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.3.2022 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.4.2022 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 1.97 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.25 - 3.06 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1.25 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1.66 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 2.59 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 3.06 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 1.25 m3/s ja maksimiarvo 3.16 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1992 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 3.13 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 5.37 m3/s, se on havaittu 27.04.2018 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 1.56 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           1.45           0.281          
  2           2.97           0.178          
  3           3.40           0.227          
  4           3.67           0.267          
  5           3.87           0.300          
  6           4.04           0.328          
  7           4.17           0.351          
  8           4.29           0.371          
  9           4.39           0.389          
  10           4.48           0.406          
  15           4.82           0.468          
  20           5.05           0.512          
  30           5.38           0.575          
  40           5.62           0.620          
  50           5.80           0.654          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  60           5.95           0.683          
  70           6.07           0.707          
  80           6.18           0.728          
  90           6.27           0.746          
  100           6.36           0.762          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 4400140 Kätkänjärvi havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.