www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Lapuanjoen vesistöalue - Varpulan tekojärvi

Vesistöennusteet > Lapuanjoen vesistöalue > Varpulan tekojärvi > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 9.5.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 9.5.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 9.5.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 1.59 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.57 - 1.69 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1.57 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1.58 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 1.59 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 1.69 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 1.57 m3/s ja maksimiarvo 2.49 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1993 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 2.39 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 5.00 m3/s, se on havaittu 04.06.1974 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 1.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           1.32           0.189          
  2           2.29           0.120          
  3           2.56           0.153          
  4           2.73           0.180          
  5           2.86           0.202          
  6           2.97           0.221          
  7           3.05           0.236          
  8           3.13           0.250          
  9           3.19           0.262          
  10           3.25           0.273          
  15           3.46           0.315          
  20           3.61           0.345          
  30           3.83           0.387          
  40           3.97           0.417          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  50           4.09           0.440          
  60           4.18           0.460          
  70           4.26           0.476          
  80           4.33           0.490          
  90           4.39           0.502          
  100           4.44           0.513          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 4400220 Varpulan tekojärvi havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto