www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Ähtävänjoen vesistöalue - Evijärvi Kaarenhaara

Vesistöennusteet > Ähtävänjoen vesistöalue > Evijärvi Kaarenhaara > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 2.7.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 21.6.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.7.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 22.7 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 21.4 - 29.0 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 21.4 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 21.4 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 26.8 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 29.0 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 21.4 m3/s ja maksimiarvo 32.2 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 2016 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 35.16 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 57.02 m3/s, se on havaittu 12.04.2016 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 28.33 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           14.73           8.051          
  2           33.12           5.105          
  3           38.31           6.486          
  4           41.64           7.652          
  5           44.11           8.596          
  6           46.06           9.381          
  7           47.69           10.050          
  8           49.08           10.633          
  9           50.30           11.148          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  10           51.38           11.611          
  15           55.49           13.396          
  20           58.36           14.667          
  30           62.38           16.463          
  40           65.21           17.740          
  50           67.39           18.732          
  60           69.18           19.544          
  70           70.68           20.231          
  80           71.99           20.826          
  90           73.14           21.351          
  100           74.16           21.822          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 4700430 havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto