Vesistöennusteet: Kruunupyynjoen vesistöalue - Kruunupyy

Vesistöennusteet > Kruunupyynjoen vesistöalue > Kruunupyy > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 27.4.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 18.4.2022 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.5.2022 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 35.9 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 20.5 - 53.9 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 20.5 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 30.7 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 44.5 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 53.9 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 20.2 m3/s ja maksimiarvo 62.0 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1993 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 37.66 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 60.00 m3/s, se on havaittu 27.04.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 16.30 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           17.09           3.489          
  2           35.60           2.212          
  3           40.84           2.811          
  4           44.19           3.316          
  5           46.67           3.725          
  6           48.64           4.065          
  7           50.28           4.355          
  8           51.68           4.608          
  9           52.91           4.831          
  10           54.00           5.032          
  15           58.13           5.805          
  20           61.02           6.356          
  30           65.07           7.135          
  40           67.92           7.688          
  50           70.12           8.118          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  60           71.92           8.470          
  70           73.44           8.767          
  80           74.75           9.025          
  90           75.91           9.253          
  100           76.94           9.457          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 4800100 Kruunupyy havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.