Vesistöennusteet: Kruunupyynjoen vesistöalue - Kruunupyy

Vesistöennusteet > Kruunupyynjoen vesistöalue > Kruunupyy > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 27.4.2022 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.4.2022 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.5.2022 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 2.24 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.83 - 2.58 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 1.83 m, 75 % todennäköisyydellä yli 2.14 m, 25 % todennäköisyydellä yli 2.40 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 2.58 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 1.82 m ja maksimiarvo 2.75 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1990 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 2.22 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 2.81 m, se on havaittu 12.02.1990 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 1.67 m.
  • Havainnot asemalta 4800100 Kruunupyy. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.02. vedenkorkeus on keskimäärin 1.01 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 1.00 - 1.02 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.03 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.99 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.02. vedenkorkeus on keskimäärin 0.97 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.96 - 1.07 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.19 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.95 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.03. vedenkorkeus on keskimäärin 1.01 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.96 - 1.14 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.46 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.92 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.04. vedenkorkeus on keskimäärin 1.89 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 1.61 - 2.12 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 2.35 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 1.16 m.