www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kälviänjoen vesistöalue - Hyyppä

Vesistöennusteet > Kälviänjoen vesistöalue > Hyyppä > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 19.4.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 19.4.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.4.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 20.6 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 18.3 - 24.1 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 18.3 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 19.4 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 22.4 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 24.1 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 18.0 m3/s ja maksimiarvo 28.1 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1966 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 25.24 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 86.00 m3/s, se on havaittu 01.05.1977 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 7.90 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           3.04           2.664          
  2           23.02           1.689          
  3           28.68           2.146          
  4           32.29           2.532          
  5           34.97           2.844          
  6           37.10           3.104          
  7           38.87           3.325          
  8           40.39           3.518          
  9           41.71           3.689          
  10           42.88           3.842          
  15           47.35           4.432          
  20           50.47           4.853          
  30           54.84           5.447          
  40           57.92           5.870          
  50           60.30           6.198          
  60           62.24           6.467          
  70           63.88           6.694          
  80           65.29           6.891          
  90           66.54           7.065          
  100           67.66           7.220          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 5000300 Hyyppä havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto