www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Lestijoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Viikonlopun aikana lämpenevä sää nostaa hieman vedenpintoja Pohjanmaan rannikon joissa. Niiden pinnat ovat olleet pääsääntöisesti lähellä ajankohdalle tyypillisiä arvoja, eikä hyydepatoja ole merkittävästi esiintynyt. Ensi viikon alusta sää ennusteiden mukaan kylmenee jälleen ja vedenpintojen nousu taittuu.

Alueen järvet ovat pääosin lähellä tavanomaista tasoa tai tavanomaista korkeammalla. Lappajärven ja Pyhäjärven pinnat ovat tällä hetkellä 30 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammalla, ja ne pysyvät ennusteiden mukaan korkealla pitkälle kevääseen.

Iijoella hyyde on nostanut vedenpintoja useissa paikoissa, mm. Pudasjärvellä, Livojoella ja Siuruanjoella. Viikonloppuna lämpenevä sää helpottaa hyydetilannetta. Lämpötila saattaa nousta yli nollan, mutta tämä ei ennusteiden mukaan merkittävästi lisää valuntaa tai jokien virtaamia. Pudasjärven, Jongunjärven ja Jaurakkajärven pinnat ovat noin puoli metriä ajankohdan keskimääräistä korkeammalla, mutta ne ovat laskussa jota hyydetilanteen helpottaminen auttaa. Irnijärven juoksutus on noin 25 m3/s, Kostonjärven noin 30 m3/s.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 22.01.2021).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Lestijärvi
Saarenpää
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto