www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kalajoen vesistöalue - Niskakoski

Vesistöennusteet > Kalajoen vesistöalue > Niskakoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 22.4.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 21.4.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.4.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 212 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 175 - 250 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 175 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 195 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 233 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 250 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 173 m3/s ja maksimiarvo 273 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1971 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 239.81 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 427.00 m3/s, se on havaittu 25.04.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 64.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           121.37           14.763          
  2           227.97           9.360          
  3           258.11           11.893          
  4           277.41           14.032          
  5           291.69           15.763          
  6           303.05           17.202          
  7           312.49           18.429          
  8           320.56           19.498          
  9           327.62           20.443          
  10           333.88           21.291          
  15           357.69           24.564          
  20           374.35           26.895          
  30           397.63           30.189          
  40           414.05           32.531          
  50           426.74           34.350          
  60           437.08           35.839          
  70           445.82           37.098          
  80           453.38           38.190          
  90           460.04           39.153          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           465.99           40.016          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 5300740 Niskakoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.

Virtaamarajoja

 • Jäänlähtö 150 m3/s
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto