www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Lämmin sääjakso kiihdyttää lumen sulantaa Oulujoen vesistössä tällä viikolla. Yöpakkaset kuitenkin pääosin vielä hidastavat järvien tulovirtaamien kasvua etenkin vesistön pohjoisosissa. Vesistön länsiosista lumet ovat jo puoliksi sulaneet ja alueen kevättulvahuiput ajoittuvat ennusteen mukaan ensi viikon loppupuolelle. Kainuussa tulvahuiput ajoittuvat toukokuun alkupuoliskolle. Lumimäärät ovat vesistöalueella keskimääräisen suuruisia, mutta viime syksyn runsaat sateet näkyvät edelleen pohjavesivarastojen ja luonnontilaisten järvien kohonneina pintoina, joten kevättulvista ennustetaan hieman keskimääräistä suurempia. Tulvien suuruuden määrittää lopulta sulamisajan sää.

Säännösteltyjen järvien pinnat ovat vielä laskussa, kun järviin tehdään tilaa kevään tulvavesiä varten. Oulujärven ja Hyrynsalmen reitin säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat korkeammalla kuin alkukeväästä keskimäärin. Juoksutukset Hyrynsalmen reitillä sekä Oulujoella tulevat olemaan suuria koko kevään ajan.

Luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat paikoin jo kääntyneet nousuun lumen sulannan myötä. Ennusteen mukaan luonnontilaiset järvet saavuttavat keskimääräisen suuruiset keväthuippunsa jo ennen toukokuun puoliväliä eli noin viikkoa keskimääräistä aiemmin.

Kuusamon seudulla Kitkajärven ja Muojärven pinnat kääntyvät nousuun lumen sulannan myötä kuun lopulla ja ovat kevättulvahuipuissaan touko-kesäkuun vaihteessa. Oulankajoen keväthuippua ennustetaan toukokuun alkupuoliskolle. Lumen vesiarvo alueella on hieman ajankohdan keskimääräistä pienempi, mutta pohjavesivarastoissa on sateisen syksyn jäljiltä runsaasti vettä, joten järvet voivat nousta keskimääräisiä kevättasojaan korkeammalle.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 15.04.2021).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Aittokoski
Emäjoki Seitenoikea
Hossanjärvi
Hyrynjärvi
Iijärvi (Ristijärvi)
Iso Parvajärvi
Iso-Kiimanen
Iso-Pyhäntä
Jormasjärvi
Kalliojoki
Kalliojärvi
Kellojärvi
Kiantajärvi (Kiantajärvi Ämmänsaari)
Kivesjärvi
Lammasjärvi
Lentua
Leppikoski
Merikoski
Montta
Niemelänjärvi
Nuasjärvi Koivukoski
Nuojua
Ontojärvi (Ontojärvi Paloniemi)
Otermanjärvi (Otermajärvi)
Oulujärvi (Oulujärvi Melalahti)
Oulujärvi (Oulujärvi Vaala)
Oulujärvi (Oulujärvi Vuottolahti)
Oulujärvi Jylhämä
Palojärvi
Pesiöjärvi
Pieni-Kiimanen (Kaitainsalmi)
Pyhäkoski
Pälli
Rehja-Nuasjärvi (Nuasjärvi Rehjänselkä)
Sanginjoki
Saunajärvi
Utajärven allas
Utanen
Uva
Vellijärvi (Piispajärvi-Vellijärvi)
Vuokkijärvi (Vuokkijärvi Sanki)
Änättijärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Kuhmo Lumiaho
Pesiö Jokiniemi
Pesiö Kurikkaniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Vaatojärvi
Puolanka Alakangas
Suomussalmi Kullisuo
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto