www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Syyskuisen myrskymatalapaineen tuomien runsaiden sateiden vaikutukset näkyvät edelleen Oulujoen vesistössä, ja lokakuukin on ollut keskimääräistä runsassateisempi. Sään ennustetaan jatkuvan sateisena ja leutona, mikä saa myös suurimman osan vesistöalueelle sataneesta lumesta sulamaan, kasvattaen jokien virtaamia ja nostaen vedenkorkeuksia.

Lammasjärven ja Lentuan sekä useimpien muiden vesistöalueen suurten luonnontilaisten järvien pinnat ovat selvästi keskimääräistä korkeammalla ja ennusteen mukaan edelleen nousevat lähiviikkoina. Nousua kertynee useimmissa järvissä marraskuun puoliväliin mennessä 10-25 cm.

Säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat pääosin lähellä ajankohdan keskimääräisiä tasojaan. Oulujoen virtaama Merikoskessa on ajankohtaan nähden varsin suuri ja sen ennustetaan pysyvän selvästi keskimääräistä suurempana ainakin joulukuuhun saakka.

Kuusamon seudulla Kitkajärvi ja Muojärvi ovat nyt hiukan ajankohdan mediaanitasojen yläpuolella ja ennusteen mukaan nousevat marraskuun puoliväliin mennessä 5-15 cm. Oulankajoen virtaama on tällä hetkellä ajankohdan keskitasoa, mutta sen ennustetaan kasvavan ensi viikolla vuodenaikaan nähden varsin suureksi.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 23.10.2020).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Aittokoski
Emäjoki Seitenoikea
Hossanjärvi
Hyrynjärvi
Iijärvi (Ristijärvi)
Iso Parvajärvi
Iso-Kiimanen
Iso-Pyhäntä
Jormasjärvi
Kalliojoki
Kalliojärvi
Kellojärvi
Kiantajärvi (Kiantajärvi Ämmänsaari)
Kivesjärvi
Lammasjärvi
Lentua
Leppikoski
Merikoski
Montta
Niemelänjärvi
Nuasjärvi Koivukoski
Nuojua
Ontojärvi (Ontojärvi Paloniemi)
Otermanjärvi (Otermajärvi)
Oulujärvi (Oulujärvi Melalahti)
Oulujärvi (Oulujärvi Vaala)
Oulujärvi (Oulujärvi Vuottolahti)
Oulujärvi Jylhämä
Palojärvi
Pesiöjärvi
Pieni-Kiimanen (Kaitainsalmi)
Pyhäkoski
Pälli
Rehja-Nuasjärvi (Nuasjärvi Rehjänselkä)
Sanginjoki
Saunajärvi
Utajärven allas
Utanen
Uva
Vellijärvi (Piispajärvi-Vellijärvi)
Vuokkijärvi (Vuokkijärvi Sanki)
Änättijärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Kuhmo Lumiaho
Pesiö Jokiniemi
Pesiö Kurikkaniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Vaatojärvi
Puolanka Alakangas
Suomussalmi Kullisuo
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto