www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kiiminkijoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan vesistöissä jokien vedenkorkeudet ovat laskeneet huhtikuun alun poikkeuksellisen aikaisista tulvahuipuistaan, mutta voivat kääntyä ensi viikolla vesisateiden vuoksi uudelleen nousuun. Järvien vedenkorkeudet ovat vielä pääosin nousussa, ja Kuortaneenjärven ennustetaan nousevan ensi viikolla tulvarajan tuntumaan, jolloin vapaa-ajan asuntoja on vaarassa kastua. Lappajärven ja Lestijärven ennustetaan nousevan keskimääräisiin tai hieman sitä suurempiin tulvahuippuihin toukokuun alussa.

Pohjois-Pohjanmaalla jokien vedenkorkeudet ovat nousussa jäljellä olevien lumien sulaessa, lisäksi ensi viikolle ennustetaan vesisateita, jotka toteutuessaan nostavat jokien pintoja entisestään. Oulun eteläpuolisella Pohjanmaalla keskimääräisiä tai hieman sitä pienempiä tulvahuippuja odotetaan ensi viikolle. Rannikolla ja jokien latvoilla tulvahuippu saattaa olla hieman keskimääräistä suurempi nopeasta lämpenemisestä johtuen. Kiiminkijoella tulva on huipussaan ensi viikon lopulla, Iijoella huhti-toukokuun vaihteessa.

Iijoella vedenpinnat ja virtaamat ovat lähellä keskimääräisiä arvoja tai hieman niiden yläpuolella, ja ne ovat paikoin olleet hitaassa nousussa. Alueen lumet eivät ole vielä merkittävästi sulaneet, mutta seuraavan viikon aikana sää lämpenee, mikä saa lumet sulamaan ja kääntää virtaamat nousuun. Iijoen alueen itä- ja pohjoisosissa lunta on tavallistä vähemmän, muualla keskimääräisesti. Iijoen tulvahuipun ennustetaan osuvan huhti-toukokuun vaihteeseen, ja olevan keskimääräinen tai hieman pienempi. Irnijärven juoksutus on noin 4 m3/s, Kostonjärven noin 5 m3/s, ja molemmat järvet ovat pienessä nousussa.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 15.04.2021).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Auhojärvi
Haukipudas
Iso Puutiojärvi - luusua
Nuorittajoki
Porkkalan silta

Jäänlähtö
Haukipudas, Porkkalan
silta ja Nuorittajoki

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto