www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Haapakoski

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Haapakoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 13.5.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 8.5.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.5.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 550 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 368 - 702 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 368 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 486 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 609 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 702 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 365 m3/s ja maksimiarvo 799 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1964 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 625.39 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 1096.00 m3/s, se on havaittu 14.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 306.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           303.98           37.523          
  2           593.25           23.792          
  3           675.07           30.230          
  4           727.43           35.665          
  5           766.19           40.066          
  6           797.02           43.724          
  7           822.63           46.843          
  8           844.54           49.559          
  9           863.69           51.962          
  10           880.69           54.116          
  15           945.29           62.437          
  20           990.53           68.362          
  30           1053.71           76.733          
  40           1098.26           82.686          
  50           1132.69           87.310          
  60           1160.77           91.093          
  70           1184.47           94.294          
  80           1204.99           97.069          
  90           1223.06           99.518          
  100           1239.23           101.710          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6101451 Haapakoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto