www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Pahkakoski

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Pahkakoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 30.4.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 29.4.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.4.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 417 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 290 - 518 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 290 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 365 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 446 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 518 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 287 m3/s ja maksimiarvo 605 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1962 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 639.65 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 1073.00 m3/s, se on havaittu 14.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 306.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           313.52           39.117          
  2           607.04           24.802          
  3           690.06           31.514          
  4           743.19           37.180          
  5           782.52           41.768          
  6           813.80           45.581          
  7           839.78           48.833          
  8           862.01           51.664          
  9           881.44           54.169          
  10           898.70           56.414          
  15           964.25           65.089          
  20           1010.14           71.265          
  30           1074.25           79.992          
  40           1119.45           86.198          
  50           1154.40           91.019          
  60           1182.88           94.962          
  70           1206.94           98.299          
  80           1227.75           101.192          
  90           1246.09           103.745          
  100           1262.49           106.030          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6101452 Pahkakoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto