www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Raasakka

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Raasakka > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 1.5.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 27.4.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.5.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 746 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 581 - 914 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 581 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 697 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 818 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 914 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 572 m3/s ja maksimiarvo 1080 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1911 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 830.57 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 1429.00 m3/s, se on havaittu 09.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 395.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           449.39           32.034          
  2           792.46           20.312          
  3           889.49           25.808          
  4           951.59           30.448          
  5           997.56           34.205          
  6           1034.12           37.328          
  7           1064.49           39.991          
  8           1090.48           42.309          
  9           1113.19           44.361          
  10           1133.36           46.200          
  15           1209.97           53.304          
  20           1263.61           58.362          
  30           1338.55           65.509          
  40           1391.38           70.591          
  50           1432.22           74.539          
  60           1465.52           77.768          
  70           1493.63           80.500          
  80           1517.96           82.869          
  90           1539.40           84.960          
  100           1558.57           86.832          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 61raasa havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto