Vesistöennusteet: Kuivajoen vesistöalue - Kivijoki

Vesistöennusteet > Kuivajoen vesistöalue > Kivijoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 3.11.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 2.11.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.11.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 32.7 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 23.6 - 46.5 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 23.6 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 28.7 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 39.0 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 46.5 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 23.6 m3/s ja maksimiarvo 75.6 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 2009 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 85.80 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 123.69 m3/s, se on havaittu 09.05.2015 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 45.68 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           42.32           11.064          
  2           81.45           7.015          
  3           92.52           8.913          
  4           99.60           10.516          
  5           104.85           11.814          
  6           109.02           12.892          
  7           112.48           13.812          
  8           115.45           14.613          
  9           118.04           15.321          
  10           120.34           15.957          
  15           129.08           18.410          
  20           135.20           20.157          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  30           143.75           22.625          
  40           149.77           24.381          
  50           154.43           25.744          
  60           158.23           26.860          
  70           161.44           27.803          
  80           164.21           28.622          
  90           166.66           29.344          
  100           168.85           29.990          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6300101 Kivijoki havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.