www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Kemijärvi ala

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Kemijärvi ala > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 30.4.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 28.4.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.5.2021 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 512 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 410 - 940 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 410 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 454 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 671 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 940 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 402 m3/s ja maksimiarvo 1080 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto