www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Kitinen Kurkiaska

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Kitinen Kurkiaska > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 17.5.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 16.5.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.5.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 519 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 278 - 652 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 278 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 400 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 585 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 652 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 229 m3/s ja maksimiarvo 1110 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1993 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 575.37 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 977.91 m3/s, se on havaittu 12.05.2018 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 239.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           208.24           68.989          
  2           538.66           43.743          
  3           632.11           55.579          
  4           691.92           65.573          
  5           736.19           73.665          
  6           771.41           80.390          
  7           800.66           86.124          
  8           825.68           91.117          
  9           847.56           95.535          
  10           866.98           99.496          
  15           940.77           114.795          
  20           992.44           125.687          
  30           1064.61           141.079          
  40           1115.49           152.024          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  50           1154.82           160.526          
  60           1186.89           167.481          
  70           1213.97           173.366          
  80           1237.40           178.468          
  90           1258.05           182.970          
  100           1276.51           187.001          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6500485 Kitinen Kurkiaska havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto