www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Ounasjoki Kittilä

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Ounasjoki Kittilä > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 21.5.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 14.5.2022 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.5.2022 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 480 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 286 - 811 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 286 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 408 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 599 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 811 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 223 m3/s ja maksimiarvo 987 m3/s.

Virtaamarajoja

  • Vahinkoraja 850 m3/s
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto