www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Ounasjoki Kittilä

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Ounasjoki Kittilä > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 11.7.2021 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.6.2021 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.8.2021 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 172.67 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 172.41 - 174.25 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 172.41 m, 75 % todennäköisyydellä yli 172.45 m, 25 % todennäköisyydellä yli 173.01 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 174.25 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 172.40 m ja maksimiarvo 174.60 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 2005 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 176.04 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 177.56 m, se on havaittu 29.05.2005 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 174.31 m.
 • Havainnot asemalta 6503220 Ounasjoki, Kittilä. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

 • Vahinkoraja 176.80 m
 • Tulvavesi viemäreihin 175.50 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 06.07. vedenkorkeus on keskimäärin 172.16 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 172.04 - 172.36 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 172.64 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 171.98 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 22.07. vedenkorkeus on keskimäärin 172.22 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 171.95 - 172.41 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 172.89 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 171.86 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.08. vedenkorkeus on keskimäärin 171.95 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 171.89 - 172.27 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 172.99 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 171.75 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.09. vedenkorkeus on keskimäärin 172.00 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 171.86 - 172.30 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 172.53 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 171.73 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto