Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Petäjäskoski

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Petäjäskoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 19.5.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 11.5.2022 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.5.2022 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 2560 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1370 - 3550 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1370 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1990 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 2910 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 3550 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 997 m3/s ja maksimiarvo 4210 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1957 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 2622.12 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 4341.00 m3/s, se on havaittu 26.05.1973 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 988.95 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           1238.29           152.466          
  2           2483.75           96.672          
  3           2836.01           122.830          
  4           3061.46           144.916          
  5           3228.35           162.798          
  6           3361.08           177.661          
  7           3471.34           190.335          
  8           3565.67           201.368          
  9           3648.11           211.132          
  10           3721.33           219.886          
  15           3999.47           253.696          
  20           4194.22           277.769          
  30           4466.26           311.785          
  40           4658.05           335.973          
  50           4806.32           354.762          
  60           4927.21           370.132          
  70           5029.27           383.138          
  80           5117.58           394.413          
  90           5195.42           404.364          
  100           5265.00           413.270          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6504056 Petäjäskoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.