Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Ossauskoski

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Ossauskoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 19.5.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 11.5.2022 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.5.2022 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 2670 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1480 - 3560 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1480 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 2100 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 3070 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 3560 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 1030 m3/s ja maksimiarvo 4340 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1966 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 2655.8 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 4369.0 m3/s, se on havaittu 13.05.1993 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 1069.7 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           1248.32           177.222          
  2           2515.04           112.368          
  3           2873.31           142.773          
  4           3102.61           168.445          
  5           3272.35           189.232          
  6           3407.35           206.507          
  7           3519.49           221.239          
  8           3615.43           234.064          
  9           3699.28           245.413          
  10           3773.75           255.588          
  15           4056.64           294.888          
  20           4254.71           322.869          
  30           4531.39           362.408          
  40           4726.46           390.524          
  50           4877.26           412.364          
  60           5000.21           430.229          
  70           5104.01           445.346          
  80           5193.84           458.452          
  90           5273.00           470.019          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           5343.78           480.372          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6504251 Ossauskoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.