logo
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Muonionjoki Muonio

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Muonionjoki Muonio > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 20.7.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 14.7.2022 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.8.2022 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 282 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 222 - 539 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 222 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 227 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 426 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 539 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 222 m3/s ja maksimiarvo 903 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1938 - 2021 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 899.78 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 1612.00 m3/s, se on havaittu 10.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 425.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           524.25           39.562          
  2           862.23           25.084          
  3           957.82           31.872          
  4           1019.00           37.603          
  5           1064.29           42.243          
  6           1100.31           46.100          
  7           1130.23           49.388          
  8           1155.83           52.251          
  9           1178.20           54.785          
  10           1198.07           57.056          
  15           1273.55           65.829          
  20           1326.40           72.076          
  30           1400.22           80.902          
  40           1452.27           87.178          
  50           1492.51           92.054          
  60           1525.31           96.042          
  70           1553.01           99.417          
  80           1576.98           102.342          
  90           1598.10           104.925          
  100           1616.98           107.236          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6700800 Muonionjoki Muonio havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.