www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Muonionjoki Muonio

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Muonionjoki Muonio > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 22.5.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 22.5.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.5.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 176 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 53.6 - 637 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 53.6 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 87.6 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 294 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 637 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 47.0 m3/s ja maksimiarvo 1060 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1938 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 899.81 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 1612.00 m3/s, se on havaittu 10.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 425.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           521.52           40.140          
  2           861.98           25.451          
  3           958.27           32.337          
  4           1019.90           38.152          
  5           1065.52           42.860          
  6           1101.80           46.773          
  7           1131.95           50.109          
  8           1157.73           53.014          
  9           1180.27           55.584          
  10           1200.28           57.889          
  15           1276.32           66.790          
  20           1329.55           73.128          
  30           1403.92           82.083          
  40           1456.35           88.451          
  50           1496.88           93.398          
  60           1529.92           97.444          
  70           1557.82           100.868          
  80           1581.96           103.837          
  90           1603.24           106.456          
  100           1622.26           108.801          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6700800 Muonionjoki Muonio havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto