www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Kukkolankoski

Vesistöennusteet > Tornionjoen vesistöalue > Kukkolankoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 26.5.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 24.5.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.6.2021 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 2360 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1680 - 2890 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1680 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 2010 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 2550 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 2890 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 1530 m3/s ja maksimiarvo 3660 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto