www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Utsjoki Patoniva

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Utsjoki Patoniva > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 15.5.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 9.5.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.5.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 131 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 83.0 - 202 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 83.0 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 102 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 163 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 202 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 80.5 m3/s ja maksimiarvo 232 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1962 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 207.91 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 390.00 m3/s, se on havaittu 26.05.1978 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 83.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           83.01           14.333          
  2           195.42           9.088          
  3           227.22           11.547          
  4           247.57           13.623          
  5           262.63           15.304          
  6           274.61           16.702          
  7           284.56           17.893          
  8           293.08           18.930          
  9           300.52           19.848          
  10           307.13           20.671          
  15           332.23           23.850          
  20           349.81           26.113          
  30           374.37           29.310          
  40           391.68           31.584          
  50           405.06           33.351          
  60           415.97           34.796          
  70           425.19           36.018          
  80           433.16           37.078          
  90           440.18           38.014          
  100           446.46           38.851          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6801100 Utsjoki Patoniva havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto