www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Utsjoki Patoniva

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Utsjoki Patoniva > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 29.4.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 28.4.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.4.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 14.6 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 7.25 - 55.1 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 7.25 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 10.6 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 26.6 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 55.1 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 6.29 m3/s ja maksimiarvo 108 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1962 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 207.91 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 390.00 m3/s, se on havaittu 26.05.1978 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 83.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           83.01           14.333          
  2           195.42           9.088          
  3           227.22           11.547          
  4           247.57           13.623          
  5           262.63           15.304          
  6           274.61           16.702          
  7           284.56           17.893          
  8           293.08           18.930          
  9           300.52           19.848          
  10           307.13           20.671          
  15           332.23           23.850          
  20           349.81           26.113          
  30           374.37           29.310          
  40           391.68           31.584          
  50           405.06           33.351          
  60           415.97           34.796          
  70           425.19           36.018          
  80           433.16           37.078          
  90           440.18           38.014          
  100           446.46           38.851          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6801100 Utsjoki Patoniva havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto