www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Utsjoki Patoniva

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Utsjoki Patoniva > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 28.4.2021 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.4.2021 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.4.2021 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 74.87 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 74.63 - 75.74 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 74.63 m, 75 % todennäköisyydellä yli 74.75 m, 25 % todennäköisyydellä yli 75.19 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 75.74 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 74.60 m ja maksimiarvo 76.36 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1962 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 77.31 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 78.89 m, se on havaittu 26.05.1978 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 76.02 m.
  • Havainnot asemalta 6801100 Utsjoki, Kevoniemi. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 30.04. vedenkorkeus on keskimäärin 74.85 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.75 - 75.11 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.74 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.62 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 16.05. vedenkorkeus on keskimäärin 75.38 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 75.09 - 75.89 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 76.62 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.76 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 16.06. vedenkorkeus on keskimäärin 74.81 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.74 - 74.98 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.14 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.64 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 16.07. vedenkorkeus on keskimäärin 74.75 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.68 - 74.85 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.17 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.60 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto