www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Polmak

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Polmak > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 24.4.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 24.4.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.4.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 156 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 109 - 299 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 109 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 124 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 221 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 299 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 91.7 m3/s ja maksimiarvo 604 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1961 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 1526.83 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 3208.01 m3/s, se on havaittu 08.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 540.62 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           623.18           106.435          
  2           1436.47           67.485          
  3           1666.50           85.746          
  4           1813.71           101.164          
  5           1922.69           113.647          
  6           2009.37           124.023          
  7           2081.37           132.870          
  8           2142.97           140.572          
  9           2196.80           147.388          
  10           2244.61           153.499          
  15           2426.24           177.102          
  20           2553.41           193.907          
  30           2731.05           217.653          
  40           2856.29           234.538          
  50           2953.11           247.655          
  60           3032.05           258.384          
  70           3098.69           267.463          
  80           3156.37           275.334          
  90           3207.19           282.281          
  100           3252.63           288.499          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6890001 Polmak havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto