Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Vækkava

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Vækkava > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 25.10.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 25.10.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.10.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 23.6 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 23.6 - 23.6 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 23.6 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 23.6 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 23.6 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 23.6 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 23.6 m3/s ja maksimiarvo 29.6 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1974 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 214.20 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 425.15 m3/s, se on havaittu 09.06.2020 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 100.64 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           105.45           14.791          
  2           203.33           9.378          
  3           231.01           11.916          
  4           248.73           14.058          
  5           261.84           15.793          
  6           272.27           17.235          
  7           280.94           18.465          
  8           288.35           19.535          
  9           294.83           20.482          
  10           300.58           21.331          
  15           322.44           24.611          
  20           337.75           26.947          
  30           359.13           30.247          
  40           374.20           32.593          
  50           385.85           34.416          
  60           395.35           35.907          
  70           403.37           37.169          
  80           410.31           38.262          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  90           416.43           39.228          
  100           421.90           40.092          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6890003 Vaekkava havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.