www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Näätämöjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Viileä sääjakso on pitänyt Lapin jokien virtaamat pieninä. Sulantaa ei ole juurikaan tapahtunut tällä viikolla. Ennusteen mukaan sää alkaa lämmetä Pohjois-Suomessa lähipäivinä, minkä johdosta jokien virtaamat alkavat kasvaa ensi viikon puolella. Simojoella tulvahuippua ennustetaan jo toukokuun puoliväliin.

Lumen vesiarvo on pysynyt Lapissa pääasiassa lähellä keskimääräistä tai hieman keskimääräistä pienempänä. Kemijärven yläpuolisella alueella lumen vesiarvo on nyt noin 120 mm, kun keskimäärin tähän aikaan vuodesta arvo olisi 100 mm. Suurimmat lumimäärät löytyvät edelleen Tornionjoen yläosilta, missä lunta on tyypillistä enemmän. Muonion yläpuolella on arviolta noin 220 mm, mikä on hieman normaalia enemmän. Myös Tornionjoen Ruotsin puolisilla osilla lumen vesiarvo on paikoin yli 200 mm. Viileä toukokuun alku on hidastanut lumen sulantaa ja siirtänyt tulvahuippuja toukokuun loppupuolelle. Lumen määrän perusteella Pohjois-Suomen kevättulvat ovat tänä vuonna keskimääräisiä tai keskimääräistä pienempiä. Tornionjoella on mahdollisuus vielä keskimääräistä suurempaan tulvaan. Tulvien suuruuteen vaikuttaa sulamisjakson lämpötilat ja sademäärät. Jo valmiiksi havaintojen keskiarvoa heikommat jokijäät voivat monilla jokiosuuksilla sulaa paikalleen tänä keväänä, joten Pohjois-Suomen jääpatoriski on arviolta enää selvästi keskimääräistä pienempi.

Osa Pohjois-Suomen järvistä, kuten Kemijärvi on vielä kevätkuopissaan viivästyneet sulannan alkamisen takia. Pinnat lähtevät nousuun toukokuun puolivälissä. Tengeliönjoella järvien vedenkorkeudet ovat jo nousussa.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 07.05.2021).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Iijärvi
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto