www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Koutajoen vesistöalue - Oulankajoki

Vesistöennusteet > Koutajoen vesistöalue > Oulankajoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 9.5.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 3.5.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.5.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 200 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 122 - 318 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 122 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 161 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 251 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 318 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 118 m3/s ja maksimiarvo 427 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1966 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 265.67 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 462.00 m3/s, se on havaittu 29.05.2020 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 96.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           116.57           17.721          
  2           250.76           11.236          
  3           288.72           14.276          
  4           313.01           16.843          
  5           330.99           18.921          
  6           345.29           20.649          
  7           357.17           22.122          
  8           367.33           23.404          
  9           376.21           24.539          
  10           384.10           25.556          
  15           414.07           29.486          
  20           435.05           32.284          
  30           464.37           36.238          
  40           485.03           39.049          
  50           501.01           41.233          
  60           514.03           43.019          
  70           525.03           44.531          
  80           534.54           45.841          
  90           542.93           46.998          
  100           550.43           48.033          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 7300100 Oulankajoki havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto