www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Jänisjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Sään lämpeneminen sulattaa lumia Vuoksen vesistössä ja nostaa useimpien jokien vedenkorkeudet tulvahuippuun huhtikuun lopulla tai huhti-toukokuun vaihteessa. Luonnontilaisten järvien tulvahuipuista ennustetaan keskimääräisiä ja ne ajoittuvat huhti-toukokuun vaihteeseen. Pielisen ja Kallaveden tulvahuiput ajoittuvat toukokuun puoliväliin ja Saimaan kesäkuulle.

Saimaan vedenpinta on 50 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Ennusteen mukaan vedenkorkeus nousee 10-35 cm kesäkuun alkuun mennessä. Vedenkorkeuden nousua pyritään hillitsemään lisäjuoksutuksilla, jotka on aloitettu jo joulukuussa. Ilman suuria sateita lisäjuoksutusten ansiosta vältytään suuremmilta vahingoilta.

Pielisen vedenkorkeus on 50 cm ajankohdan keskitasoa ylempänä ja kääntynyt tavallista aiemmin nousuun. Tämänhetkisen ennusteen mukaan toukokuun puoliväliin ajoittuva kevättulva nousee todennäköisesti hieman tavallista korkeammalle. Ennusteen epävarmuus on kuitenkin suuri, koska tulvahuipun korkeus riippuu paljolti kevään sademääristä.

Kallaveden pinta on 25 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa ylempänä ja lumen sulannan myötä nousussa. Ennusteen mukaan vedenkorkeuden nousu jää todennäköisesti keskimääräistä tulvahuippua alemmas, mutta ennusteessa on vielä epävarmuutta ja kevään sää lopulta ratkaisee tulvan suuruuden. Konnuksen kanavasta ja Naapuskosken padolta on aloitettu lisäjuoksutukset vedenkorkeuden nousun hillitsemiseksi.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 13.04.2021).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Eimisjärvi - Lauttalammit (Eimisjärvi)
Melakko-Loitimo (Loitimo Oskolankoski)
Ruskeakoski
Vääräkoski
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto