www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Jänisjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Viime viikon sateet ovat lisänneet hieman valuntaa Vuoksen vesistöalueella. Useiden luonnontilaisten järvien ja jokien vedenkorkeudet ovat kuitenkin vähäsateisen kesän johdosta vielä keskimääräistä tasoa alempana. Suurimmista järvistä Kallaveden vedenkorkeuden lasku on jo pysähtynyt ja Pielisen lasku hidastuu. Saimaan vedenkorkeus jatkaa sen sijaan laskua pitkälle syksyyn.

Saimaan vedenpinta on alentunut suunnilleen ajankohdan keskitasolle, kun se vielä heinäkuun alulla oli ns. normaalivyöhykkeen ylärajalla, puoli metriä ajankohdan mediaania ylempänä. Ennusteen mukaan Saimaa jatkaa laskuaan lokakuun lopulle saakka, jolloin se on todennäköisimmin 5-25 cm tämänhetkistä vedenkorkeutta alempana.

Pielisen vedenkorkeus on laskenut jo hieman ajankohdan keskimääräisen tason alapuolelle. Vedenkorkeuden ennustetaan laskevan syyskuun loppuun mennessä noin 10 cm. Lokakuussa vedenkorkeuden lasku tasaantuu, jollei lähiviikkojen sademäärät jää huomattavasti tavallista vähäisemmiksi.

Kallaveden pinta on noin 5 cm ajankohdan keskitasoa alempana, ja sen ennustetaan pysyvän lokakuun puoliväliin saakka varsin lähellä nykyistä tasoaan.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 20.09.2018).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Eimisjärvi - Lauttalammit (Eimisjärvi)
Melakko-Loitimo (Loitimo Oskolankoski)
Ruskeakoski
Vääräkoski
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto