www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Jänisjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Vuoksen vesistössä syksyn sateet ovat pitäneet valunnan verrattain suurena viime viikkojen aikana. Pielisen vedenkorkeus on edelleen noin puoli metriä tavallista korkeammalla ja Saimaan vedenkorkeuden ennustetaan jatkavan nousua ainakin joulukuun puoliväliin asti.

Pielisen vedenkorkeuden ennustetaan pysyvän marraskuun loppuun asti lähellä nykyistä tasoa. Joulukuun alussa vedenkorkeus kääntyy laskuun, ellei sää jatku tavallista leudompana ja sateisena.

Kallaveden vedenkorkeus on vielä 15 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Sateiden lisäämän valunnan ennustetaan pitävän vedenkorkeuden lähellä nykyistä tasoa seuraavan parin viikon ajan. Lisäjuoksutuksia jatketaan Naapuksen ja Konnuksen kanavista.

Saimaan vedenkorkeus on noussut syksyn sateiden johdosta noin 30 cm ajankohdan keskitason yläpuolelle. Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan hitaasti ainakin joulukuun puoliväliin asti Pielisestä ja Kallavedeltä tulevien tavallista suurempien virtaamien johdosta. Ennusteen mukaan nousua kertyy 5-15 cm joulukuun puoliväliin mennessä.

Kaakkois-Suomen vesistöissä Melakko-Loitimon vedenkorkeus on loppusyksylle tyypillisellä tasolla. Simpelejärven vedenkorkeus on noussut 20 cm ajankohdan keskitason yläpuolelle. Vedenkorkeuden ennustetaan jatkavan nousua joulukuun alkuun asti.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 16.11.2017).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Eimisjärvi - Lauttalammit (Eimisjärvi)
Melakko-Loitimo (Loitimo Oskolankoski)
Ruskeakoski
Vääräkoski
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto