www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Jänisjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Sään ennustetaan jatkuvan seuraavan viikon ajan vähäsateisena ja Vuoksen vesistön järvien ja jokien vedenkorkeuksien laskevan. Suurista järvistä Pielinen ja Kallavesi ovat lähellä ajankohdan keskitasoja ja kesälle tyypilliseen tapaan laskussa. Saimaan vedenkorkeus on edelleen normaalia ylempänä. Vesistön eteläosissa keskisuuret luonnontilaiset järvet ovat vähäsateisen kesän johdosta tavallista alempana.

Saimaan vedenkorkeus on noin 40 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Vedenkorkeus on hitaassa laskussa, jota kertyy ennusteen mukaan 15-40 cm elokuun loppuun mennessä. Syyskuussa vedenkorkeus lähestyy ennusteen mukaan jo ajankohdan keskitasoa, jollei kesästä tule selvästi tavallista sateisempi.

Pielisen vedenkorkeus on laskenut jo lähellä ajankohdan keskimääräistä tasoa. Pielisen valuma-alueen suuren lumimäärän johdosta Kaltimon voimalaitoksella aloitettiin huhtikuussa poikkeusjuoksutukset, jotka pienensivät Pielisen tulvahuippua noin 20 cm. Nyt Kaltimon juoksutusta on pienennetty siten, että vedenkorkeus palautuu takaisin luonnonmukaiseksi heinäkuun loppupuolella.

Toukokuussa hyvin korkealle noussut Kallaveden pinta on jo laskenut ajankohdan mediaanitasolle. Ennusteen mukaan vedenkorkeus jatkaa heinäkuussa ajankohdalle tyypillistä laskua.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 12.07.2018).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Eimisjärvi - Lauttalammit (Eimisjärvi)
Melakko-Loitimo (Loitimo Oskolankoski)
Ruskeakoski
Vääräkoski
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto