www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Jänisjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Vuoksen vesistöalueella vesisateet ja lumen sulanta lisäävät valuntaa erityisesti Kallaveden valuma-alueella. Kesän kuivuuden jäljiltä luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat vielä tavallista alempana, mutta valunnan lisäys nostaa järvet nyt keskimääräiselle tasolle. Pielisen ja Saimaan vedenkorkeudet pysyvät valunnan kasvusta huolimatta vielä pitkään tavallista alempana.

Saimaan vedenkorkeus on noin 40 cm alempana kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Vedenkorkeuden laskun ennustetaan tasaantuvan ja pysyvän marraskuun ajan lähellä nykyistä tasoa. Tämän jälkeen vedenkorkeuden kehitys riippuu alkutalven säästä. Mikäli sää jatkuu leutona ja sateisena, vedenkorkeus kääntyy nousuun. Ilman suuria sateita vedenkorkeus pysyy kuitenkin koko talven keskimääräistä alempana.

Pielisen vedenkorkeus on noin 30 cm ajankohdan mediaanitason alapuolella. Vedenpinnan ennustetaan nousevan 10-40 cm joulukuun puoliväliin mennessä.

Kallaveden vedenkorkeus on noin 20 cm tavallista alempana. Vesisateet ja lumen sulanta kääntävät vedenkorkeuden nopeaan nousuun. Nousua kertyy 20-40 cm joulukuun puoliväliin mennessä, jolloin vedenkorkeus on lähellä ajankohdan keskitasoa.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 14.11.2019).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Eimisjärvi - Lauttalammit (Eimisjärvi)
Melakko-Loitimo (Loitimo Oskolankoski)
Ruskeakoski
Vääräkoski
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto