www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Jänisjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Vuoksen vesistöalueella seuraavan viikon sademäärien ennustetaan jäävän vähäiseksi. Suurten järvien vedenkorkeudet ovat jo nyt 10-15 cm ajankohdan keskitason alapuolella ja kuivan jakson johdosta ero keskimääräiseen kasvaa lähiviikkojen aikana.

Saimaan vedenkorkeus on laskenut 15 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa alemmaksi. Vedenkorkeuden ennustetaan laskevan 5-10 cm joulukuun puoleen väliin mennessä. Vedenkorkeus jatkaa todennäköisesti laskua vielä ensi vuoden puolella, jollei alkutalvesta tule tavallista leudompi ja sateinen.

Pielisen vedenkorkeus on noin 10 cm ajankohdan mediaanitasoa alempana. Vedenkorkeus on ollut syksylle tyypilliseen tapaan nousussa, mutta vähäsateisen jakson johdosta vedenkorkeuden nousun ennustetaan tasaantuvan. Pielisen pinnan ennustetaan olevan marraskuun lopulla lähellä nykyistä tasoa tai laskevan hieman.

Kallaveden vedenkorkeus on 10 cm ajankohdan alapuolella. Vedenpinnan nousun ennustetaan tasaantuvan, mutta ero ajankohdan keskitasoon kasvaa, koska vedenpinta on tyypillisesti loppusyksystä nousussa.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 14.11.2018).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Eimisjärvi - Lauttalammit (Eimisjärvi)
Melakko-Loitimo (Loitimo Oskolankoski)
Ruskeakoski
Vääräkoski
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto