www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Jänisjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Vuoksen vesistössä sateinen heinäkuun alku on nostanut useimpien järvien vedenkorkeudet lähellä ajankohdan keskitasoja. Jotkin luonnontilaiset järvet, kuten Viinijärvi ja Kuolimo, ovat vielä vähäsateisen kevään johdosta hieman tavallista alempana. Savonlinnan Suurijärven valuma-alueella myös kesäkuu oli poikkeuksellisen sateinen ja kesäkuun alusta on satanut noin 200 mm, minkä vuoksi vedenkorkeus on nyt noin 10 cm tavallista ylempänä. Tällä viikolla sateiden ennustetaan jäävän vähäisiksi, mikä kääntää sateisempienkin alueiden järvien vedenkorkeudet laskuun.

Saimaan vedenkorkeus on vielä sateisen ja lauhan talven jäljiltä 10 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Vedenpinta on laskussa, jota kertyy 5-25 cm elokuun loppuun mennessä. Ennusteen mukaan vedenkorkeus pysyy kesän ajan lähellä ajankohdan keskitasoa tai laskee hieman sen alapuolelle.

Kallaveden vedenkorkeus on lähellä ajankohdan keskitasoa. Ilman suuria sateita vedenkorkeuden ennustetaan laskevan hitaasti lähiviikkojen aikana. Elokuussa vedenkorkeus pysyy lähellä ajankohdan keskitasoa tai hieman sen yläpuolella.

Pielisen vedenkorkeus on lähellä ajankohdan keskitasoa ja kesälle tyypilliseen tapaan laskussa. Vedenkorkeus on nyt palautettu kevään poikkeusjuoksutusten jälkeen luonnontilaiselle tasolle. Ennusteen mukaan vedenkorkeus laskee 10-35 cm elokuun puoliväliin mennessä.

Kaakkois-Suomen pienissä vesistöissä kesä-heinäkuun suurimmat sateet ovat osuneet Simpelejärven valuma-alueelle, jossa on satanut yli 150 mm. Simpelejärven vedenkorkeus onkin noussut hieman ajankohdan keskitason yläpuolelle, kun se kesäkuun alussa oli tavallista alempana. Kiteenjoen valuma-alueella alkukesä oli vähäsateinen, mutta kesä-heinäkuun vaihteen sateet ovat kasvattaneet virtaamaa lähemmäs kesälle tyypillisiä lukemia.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 14.07.2020).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Eimisjärvi - Lauttalammit (Eimisjärvi)
Melakko-Loitimo (Loitimo Oskolankoski)
Ruskeakoski
Vääräkoski
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto