www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Jänisjoen vesistöalue - Melakko-Loitimo

Vesistöennusteet > Jänisjoen vesistöalue > Melakko-Loitimo > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 26.10.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.10.2018 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.10.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 24.0 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 21.9 - 33.6 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 21.9 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 21.9 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 27.8 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 33.6 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 21.9 m3/s ja maksimiarvo 42.3 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1959 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 72.25 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 125.40 m3/s, se on havaittu 01.05.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 25.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           32.28           4.626          
  2           68.25           2.933          
  3           78.43           3.727          
  4           84.94           4.397          
  5           89.76           4.940          
  6           93.59           5.391          
  7           96.78           5.775          
  8           99.50           6.110          
  9           101.88           6.406          
  10           104.00           6.672          
  15           112.03           7.698          
  20           117.66           8.428          
  30           125.52           9.460          
  40           131.06           10.194          
  50           135.34           10.764          
  60           138.83           11.230          
  70           141.78           11.625          
  80           144.33           11.967          
  90           146.58           12.269          
  100           148.59           12.539          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0100150 Ruskeakoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto