www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Jänisjoen vesistöalue - Melakko-Loitimo

Vesistöennusteet > Jänisjoen vesistöalue > Melakko-Loitimo > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 9.4.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.4.2019 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 9.4.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 17.1 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 14.7 - 36.2 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 14.7 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 15.2 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 21.6 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 36.2 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 14.7 m3/s ja maksimiarvo 42.1 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1959 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 72.15 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 125.40 m3/s, se on havaittu 01.05.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 25.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           32.50           4.549          
  2           68.18           2.885          
  3           78.28           3.665          
  4           84.73           4.324          
  5           89.52           4.858          
  6           93.32           5.301          
  7           96.48           5.679          
  8           99.18           6.009          
  9           101.54           6.300          
  10           103.64           6.561          
  15           111.61           7.570          
  20           117.19           8.288          
  30           124.98           9.303          
  40           130.48           10.025          
  50           134.72           10.586          
  60           138.19           11.044          
  70           141.11           11.432          
  80           143.64           11.769          
  90           145.87           12.066          
  100           147.86           12.331          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0100150 Ruskeakoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto