www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Jänisjoen vesistöalue - Melakko-Loitimo

Vesistöennusteet > Jänisjoen vesistöalue > Melakko-Loitimo > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 5.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.4.2019 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.5.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 55.7 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 34.4 - 89.7 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 34.4 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 43.0 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 65.1 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 89.7 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 32.6 m3/s ja maksimiarvo 98.6 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1959 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 72.15 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 125.40 m3/s, se on havaittu 01.05.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 25.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           32.50           4.549          
  2           68.18           2.885          
  3           78.28           3.665          
  4           84.73           4.324          
  5           89.52           4.858          
  6           93.32           5.301          
  7           96.48           5.679          
  8           99.18           6.009          
  9           101.54           6.300          
  10           103.64           6.561          
  15           111.61           7.570          
  20           117.19           8.288          
  30           124.98           9.303          
  40           130.48           10.025          
  50           134.72           10.586          
  60           138.19           11.044          
  70           141.11           11.432          
  80           143.64           11.769          
  90           145.87           12.066          
  100           147.86           12.331          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0100150 Ruskeakoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto