www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tohmajoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Vuoksen vesistöalueella lauha ja sateinen talvi on pitänyt useiden jokien ja järvien vedenkorkeudet vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen korkealla, monin paikoin jopa ajankohdan ennätystasolla. Lumen vesiarvo on vesistöalueen itäisimpiä ja pohjoisimpia osia lukuun ottamatta tavallista pienempi ja monin paikoin lunta ei ole lainkaan. Kevättulvien ennustetaankin jäävän useimmissa järvissä tavallista pienemmäksi. Vesistön koillisosassa lunta on jopa keskimääräistä enemmän ja tulvat voivat nousta selvästi tavallista suuremmiksi.

Saimaan vedenkorkeus on lauhan ja sateisen talven johdosta noussut yli puoli metriä joulukuun alusta lähtien ja on nyt 45 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Saimaalla aloitettiin helmikuussa poikkeusjuoksutukset kevään ja kesän tulvariskin pienentämiseksi. Ennusteen mukaan vedenkorkeus jatkaa nousua, jota kertyy toukokuun loppuun mennessä 5-30 cm.

Pielisen vedenkorkeus on noussut 70 cm ajankohdan keskitason yläpuolelle. Vedenkorkeus ei ole koskaan aiemmin ollut huhtikuun alkupuoliskolla näin korkealla vuodesta 1912 alkavalla havaintojaksolla. Lisäksi Pielisen valuma-alueella on paikoin keskimääräistä suurempi lumen vesiarvo, minkä vuoksi kevättulvasta ennustetaan selvästi tavallista suurempaa.

Kallaveden pinta on vajaat puoli metriä ajankohdan keskitason yläpuolella, mutta viime viikkojen vähäsateisesta säästä johtuen laskussa. Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan lumien sulannan myötä hieman keskimääräistä pienempään kevättulvahuippuun toukokuussa.

Kaakkois-Suomen pienissä vesistöissä jokien virtaamat ovat pienentyneet lauhan talven aikaisista virtaamahuipuista. Simpelejärven vedenkorkeus on yhä noin 30 cm ajankohdan keskitason yläpuolella, mutta laskussa. Simpeleenjärven ja Kiteenjoen valuma-alueilla lumimäärät ovat hyvin vähäisiä ja Jänisjoellakin kevättulvasta ennustetaan tavallista pienempää.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 02.04.2020).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Kiteenjärvi
Kontturi
Säynejärvi
Tohmajärvi
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto