www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tohmajoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Lumet ovat alkaneet sulamaan ja lisänneet valuntaa koko Vuoksen vesistöalueella. Pienempien jokien virtaamat ovat lähteneet jo kasvuun. Sään viileneminen kuitenkin hidastaa sulantaa ja jokien virtaamahuiput ajoittuvat toukokuun puolelle. Lunta on paljon erityisesti Pielisen valuma-alueella, jossa jokien vedenkorkeuksien ennustetaan nousevan keskimääräistä suurempiin huippuihin. Suurista järvistä Kallaveden ja Pielisen ennustetaan nousevan tavallista korkeammalle touko-kesäkuun vaihteessa ja Saimaan kesä-heinäkuussa.

Saimaan vedenkorkeus on noin 55 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Vedenkorkeus on kääntynyt lumen sulannan myötä nousuun, jota ennusteen mukaan kertyy 15-55 cm kesäkuun loppuun mennessä. Mikäli loppukeväästä tulee tavallista sateisempi, voi vedenkorkeus nousta kesällä tulvalukemiin. Saimaan lisäjuoksutus aloitettiin jo marraskuun lopulla ja sitä jatketaan 900 m3/s suuruisena todennäköisesti ainakin kesäkuun loppuun asti vedenkorkeuden nousun hillitsemiseksi.

Pielisen vedenkorkeus on 30 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Ennusteen mukaan vedenkorkeus nousee hitaasti toukokuun alkuun asti, jonka jälkeen se nousee kesäkuun alkuun mennessä 20-80 cm tavallista korkeammalle. Jos loppukeväästä tulee normaalia sateisempi, voi vedenkorkeus nousta viime vuosikymmenten ennätyslukemiin.

Kallaveden vedenkorkeus on lähellä ajankohdan keskimääräistä tasoa. Vedenkorkeus on kääntynyt hitaaseen nousuun ja saavuttaa huippunsa touko-kesäkuun vaihteessa. Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan keskimääräistä suurempaan tulvahuippuun. Lisäjuoksutuksia Naapuksen ja Konnuksen kanavista jatketaan aina kevättulviin asti.

Muista luonnontilaisista järvistä esimerkiksi Kuolimon, Keyrityn ja Kaavin Saarijärven ennustetaan nousevan keskimääräistä suurempiin huippuihin toukokuun alkupuolella ja Viinijärven sekä Viiksinselän touko-kesäkuun vaihteessa. Myös Jänisjoen, Tohmajoen ja Hiitolanjoen vesistöissä vedenkorkeudet ovat kääntyneet nousuun. Kiteenjoen ja Simpelejärven vedenkorkeuksien ennustetaan nousevan toukokuun alussa tavallista korkeammalle.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 19.04.2018).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Kiteenjärvi
Kontturi
Säynejärvi
Tohmajärvi
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto