www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tohmajoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Vuoksen vesistöalueella suurten järvien vedenkorkeudet ovat 15-25 cm ajankohdan keskitason alapuolella. Ennusteen mukaan Kallaveden pinta pysyy lähellä nykyistä tasoa ja Saimaa ja Pielinen laskevat hitaasti talven aikana. Lunta on kertynyt eniten vesistöalueen etelä- ja itäosiin. Lumen vesiarvo on Vuoksen etelä osissa parikymmentä milliä tavallista suurempi ja pohjoisosissa vastaavasti muutaman kymmenen milliä tavallista pienempi.

Saimaan vedenkorkeus on laskenut 25 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa alemmaksi. Vedenkorkeuden ennustetaan laskevan 5-15 cm maaliskuun puoliväliin mennessä, mutta ero ajankohdan keskitasoon ei juurikaan muutu, koska vedenkorkeus on tähän aikaan vuodesta normaalisti laskussa. Vedenkorkeus jatkaa todennäköisesti laskua vielä maaliskuun lopulla, jollei kevät tule tavallista aiemmin.

Pielisen vedenkorkeus on noin 25 cm ajankohdan mediaanitasoa alempana. Vedenkorkeus on talvelle tyypillisessä laskussa ja sen ennustetaan laskevan 10-15 cm helmikuun loppuun mennessä.

Kallaveden vedenkorkeus on noin 15 cm ajankohdan keskitason alapuolella. Vedenpinta on pysynyt joulukuun ajan tasaisena, ja pysynee myös tammikuun ajan lähellä nykyistä tasoa.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 18.01.2019).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Kiteenjärvi
Kontturi
Säynejärvi
Tohmajärvi
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto