www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tohmajoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Vuoksen vesistöalueella lauha ja sateinen talvi on nostanut useimpien luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet selvästi ajankohdan keskitason yläpuolelle. Esimerkiksi Kajoonjärven ja Kaavin Saarijärven vedenkorkeudet ovat ajankohtaan nähden mittaushistorian korkeimmalla tasolla. Vesistöalueen pohjoisimmassa osassa sateet ovat tulleet enimmäkseen lumena ja lumen vesiarvo on paikoin 30 mm tavallista suurempi. Vesistön eteläosassa lunta ei ole juuri lainkaan.

Saimaan vedenkorkeus on lauhan ja sateisen talven johdosta noussut joulukuun alusta lähtien jo 30 cm. Ennusteen mukaan vedenkorkeus jatkaa ajankohtaan nähden harvinaisen nopeaa nousua helmi-maaliskuun aikana ja vedenkorkeuden ennustetaan nousevan 15-40 cm maaliskuun loppuun mennessä.

Pielisen vedenkorkeus on myös nousussa ja nyt jo 15 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan 10-20 cm helmikuun puoliväliin mennessä.

Kallaveden vedenkorkeus on 30 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan vielä noin 5 cm ensi viikon loppuun mennessä. Ennusteen mukaan vedenkorkeus pysyy lopputalven ajankohtaan nähden harvinaisen korkealla.

Kaakkois-Suomen pienissä vesistöissä jokien virtaamat ovat myös ajankohtaan nähden suuria. Esimerkiksi Jänisjoen Vääräkoskella ja Kiteenjoen Kontturissa virtaama on ajankohdan ennätyslukemissa.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 23.01.2020).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Kiteenjärvi
Kontturi
Säynejärvi
Tohmajärvi
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto