www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tohmajoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Syyskuun alkupuolen runsaat sateet ovat nostaneet Vuoksen vesistön luonnontilaisten järvien ja suurempien jokien pintoja vielä tämän viikon aikana. Esimerkiksi Keyrityn vedenkorkeus nousi uuteen syyskuun ennätyskorkeuteen ja Lieksanjoen virtaama on ajankohtaan nähden noin kaksi kertaa ja Koitajoen noin kolme kertaa tavallista suurempi. Ensi viikolle on luvattu vähäsateisempaa jaksoa ja vedenkorkeuden ja virtaamien kasvun ennustetaan tasaantuvan.

Saimaan vedenkorkeus on noussut sateiden johdosta noin 10 cm ajankohdan keskitason alapuolelle. Vedenkorkeuden nousun ennustetaan tasaantuvan hetkeksi, mutta loppuvuodesta vedenkorkeuden ennustetaan nousevan hitaasti Kallavedeltä ja Pielisestä tulevien tavallista suurempien virtaamien johdosta. Ennusteen mukaan nousua kertyy 0-20 cm lokakuun loppuun mennessä.

Kallaveden vedenkorkeus on noussut 25 cm syyskuun alusta. Vedenkorkeus on nyt 40 cm ajankohdan keskitason yläpuolella ja Naapuksen ja Konnuksen kanavista on aloitettu juoksutukset vedenpinnan nousun hillitsemiseksi. Sen ennustetaankin tasaantuvan syyskuun loppuun ajaksi.

Pielisen vedenkorkeus on noin 70 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Myös Pielisen vedenkorkeuden nousu on tasaantunut ja sen ennustetaan pysyvän lähellä nykyistä tasoa lokakuun puoliväliin asti.

Kaakkois-Suomen vesistöissä Melakko-Loitimon vedenkorkeus on vaihdellut sateiden takia ja on noussut jo loppusyksylle tyypilliselle tasolle. Simpelejärven ajankohdan mediaanitasolla ollut vedenkorkeus on noussut 5 cm sateiden johdosta, mutta vedenkorkeuden nousun ennustetaan tasoittuvan ensi viikon aikana.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 21.09.2017).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Kiteenjärvi
Kontturi
Säynejärvi
Tohmajärvi
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto