www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tohmajoen vesistöalue - Säynejärvi

Vesistöennusteet > Tohmajoen vesistöalue > Säynejärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 23.2.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.2.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.2.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 83.07 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 83.07 - 83.08 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 83.07 m, 75 % todennäköisyydellä yli 83.07 m, 25 % todennäköisyydellä yli 83.07 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 83.08 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 83.07 m ja maksimiarvo 83.08 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1960 - 1964 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 83.29 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 83.83 m, se on havaittu 30.05.2005 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 83.10 m.
  • Havainnot asemalta 0200810 Säynejärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 09.03. vedenkorkeus on keskimäärin 83.06 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 83.06 - 83.07 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 83.07 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 83.06 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.03. vedenkorkeus on keskimäärin 83.06 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 83.06 - 83.07 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 83.08 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 83.05 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.04. vedenkorkeus on keskimäärin 83.35 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 83.19 - 83.44 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 83.53 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 83.05 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.05. vedenkorkeus on keskimäärin 83.26 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 83.24 - 83.29 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 83.36 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 83.18 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto