www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tohmajoen vesistöalue - Säynejärvi

Vesistöennusteet > Tohmajoen vesistöalue > Säynejärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 16.11.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.11.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.11.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 83.14 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 83.13 - 83.14 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 83.13 m, 75 % todennäköisyydellä yli 83.13 m, 25 % todennäköisyydellä yli 83.14 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 83.14 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 83.13 m ja maksimiarvo 83.14 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1960 - 1964 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 83.29 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 83.83 m, se on havaittu 30.05.2005 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 83.10 m.
  • Havainnot asemalta 0200810 Säynejärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 29.11. vedenkorkeus on keskimäärin 83.12 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 83.12 - 83.12 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 83.13 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 83.12 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 15.12. vedenkorkeus on keskimäärin 83.12 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 83.11 - 83.14 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 83.17 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 83.10 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 15.01. vedenkorkeus on keskimäärin 83.10 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 83.09 - 83.13 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 83.20 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 83.07 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 15.02. vedenkorkeus on keskimäärin 83.09 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 83.07 - 83.13 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 83.23 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 83.06 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto