www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Hiitolanjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Vuoksen vesistöalueella loppuviikolle ennustettu lauha sää ja runsaat sateet lisäävät valuntaa ja nostavat järvien vedenkorkeuksia. Useiden luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat nousseet jo ajankohdan keskitason yläpuolelle. Suurista järvistä Kallavesi on noussut nopeasti jo ajankohdan keskitason yläpuolelle, Pielisen ja Saimaan vedenkorkeudet nousevat hitaammin.

Saimaan vedenkorkeus on noin 40 cm alempana kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Marraskuun suurten sateiden ennustetaan kääntävän vedenkorkeuden nousuun, jota kertyy 15-40 cm tammikuun loppuun mennessä. Ennusteen mukaan vedenkorkeus nousee talven aikana lähelle ajankohdan keskitasoa.

Pielisen vedenkorkeus on noin 20 cm ajankohdan mediaanitason alapuolella. Vedenpinnan ennustetaan nousevan 10-30 cm vuoden loppuun mennessä, jolloin vedenkorkeus on lähellä ajankohdan keskitasoa.

Kallaveden vedenkorkeus on 5 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Vedenkorkeus on noussut noin 40 cm marraskuun alusta lähtien. Joulukuussa vedenkorkeuden ennustetaan nousevan vielä 10-20 cm korkeammalle. Vedenkorkeuden nousua pyritään hillitsemään Konnuksen tulvakanavasta tehtävillä juoksutuksilla.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 05.12.2019).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Juankoski
Kangaskoski
Simpelejärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Parikkala Särkisalmi
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto