www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Hiitolanjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Viime viikon suuret sateet ovat nostaneet paikoin pienempien jokien ja järvien vedenkorkeuksia. Suurimmat sateet tulivat Iisalmen reitin alueelle, jossa satoi paikoin yli 80 mm kahden vuorokauden aikana ja nostivat esimerkiksi Sonkajärven vedenkorkeutta puolella metrillä. Ennusteen mukaan sää jatkuu epävakaisena, mikä näkyy myös suurempien järvien vedenkorkeusennusteissa. Vähäsateisen kesäkuun aikana vedenkorkeudet ovat olleet laskussa, mutta nyt lasku hidastuu sateiden vaikutuksesta.

Kallaveden vedenkorkeus on vähäsateisen kevään johdosta vielä noin 10 cm ajankohdan keskitason alapuolella. Viimeisen viikon aikana Kallaveden valuma-alueella on satanut noin 90 mm ja vedenkorkeuden lasku on pysähtynyt. Ennusteen mukaan vedenkorkeus pysyy lähiviikkojen aikana lähellä nykyistä tasoa. Elokuussa vedenkorkeus on todennäköisesti ajankohdan keskitason yläpuolella, kun normaalisti vedenkorkeus laskee heinä-elokuun aikana noin 30-40 cm.

Pielisen vedenkorkeus on lähellä ajankohdan keskitasoa ja kesälle tyypilliseen tapaan laskussa. Talven poikkeuksellisen korkean vedenpinnan ja tavallista suuremman lumen vesiarvon johdosta Kaltimolla aloitettiin poikkeusjuoksutukset huhtikuun alussa. Kesä-heinäkuun aikana vedenkorkeus palautetaan takaisin luonnontilaista vastaavaksi.

Saimaan vedenkorkeus on vielä sateisen ja lauhan talven jäljiltä 10 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Vedenpinta on laskussa, jota kertyy 10-30 cm elokuun loppuun mennessä. Ennusteen mukaan vedenkorkeus pysyy kesän ajan lähellä ajankohdan keskitasoa tai laskee hieman sen alapuolelle.

Kaakkois-Suomen pienissä vesistöissä kesäkuun suurimmat sateet ovat osuneet Simpelejärven valuma-alueelle, jossa on satanut jopa yli 100 mm kesäkuun aikana. Simpelejärven vedenkorkeus onkin noussut hieman ajankohdan keskitason yläpuolelle, kun se kesäkuun alussa oli tavallista alempana. Kiteenjoen valuma-alueella sateet ovat sen sijaan jääneet vähäisiksi ja Kiteenjoen virtaama oli kesäkuun lopulla ajankohtaan nähden ennätyksellisen pieni. Kesä-heinäkuun vaihteen sateet ovat kuitenkin kasvattaneet virtaamaa hieman kesäkuun lopusta.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 07.07.2020).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Juankoski
Kangaskoski
Simpelejärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Parikkala Särkisalmi
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto