www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Sään lämpeneminen sulattaa lumia Vuoksen vesistössä ja nostaa useimpien jokien vedenkorkeudet tulvahuippuun huhtikuun lopulla tai huhti-toukokuun vaihteessa. Luonnontilaisten järvien tulvahuipuista ennustetaan keskimääräisiä ja ne ajoittuvat huhti-toukokuun vaihteeseen. Pielisen ja Kallaveden tulvahuiput ajoittuvat toukokuun puoliväliin ja Saimaan kesäkuulle.

Saimaan vedenpinta on 50 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Ennusteen mukaan vedenkorkeus nousee 10-35 cm kesäkuun alkuun mennessä. Vedenkorkeuden nousua pyritään hillitsemään lisäjuoksutuksilla, jotka on aloitettu jo joulukuussa. Ilman suuria sateita lisäjuoksutusten ansiosta vältytään suuremmilta vahingoilta.

Pielisen vedenkorkeus on 50 cm ajankohdan keskitasoa ylempänä ja kääntynyt tavallista aiemmin nousuun. Tämänhetkisen ennusteen mukaan toukokuun puoliväliin ajoittuva kevättulva nousee todennäköisesti hieman tavallista korkeammalle. Ennusteen epävarmuus on kuitenkin suuri, koska tulvahuipun korkeus riippuu paljolti kevään sademääristä.

Kallaveden pinta on 25 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa ylempänä ja lumen sulannan myötä nousussa. Ennusteen mukaan vedenkorkeuden nousu jää todennäköisesti keskimääräistä tulvahuippua alemmas, mutta ennusteessa on vielä epävarmuutta ja kevään sää lopulta ratkaisee tulvan suuruuden. Konnuksen kanavasta ja Naapuskosken padolta on aloitettu lisäjuoksutukset vedenkorkeuden nousun hillitsemiseksi.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 13.04.2021).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Haapajärvi
Haukivesi (Haukivesi Oravi)
Haukivesi Savonlinna
Heinäselkä (Koitajoki Hiiskosken silta)
Hiirenvesi (Pielisjoki Hiirenvesi)
Höytiäinen (Höytiäinen Sorpanniemi)
Juojärvi (Juojärvi Juurikkasalmi)
Kallavesi (Kallavesi Itkonniemi)
Kallavesi Konnus (Kallavesi Konnus ylä)
Kalliokoski
Kaltimo
Karjalankoski
Karsanjärvi (Atron voimalaitos ylä)
Kermajärvi (Kermajärvi Kerma ylä)
Keyritty
Kiuruvesi
Koitajoki Siikakoski
Koitere (Koitere Surinkivi)
Konnus
Korpinen (Korpijärvi)
Kuolimo
Käkisalmi
Lieksanjoki Ruunaa
Lieksanjärvi
Lieksankoski
Littula
Lylykoski
Maavesi
Mekrijärvi
Möhkönkoski
Nerkoonjärvi
Onkivesi (Onkivesi Ahkionlahti ylä)
Palojärvi (Palojärvi Pamilo ylä)
Pamilon ohijuoksutus
Pankajärvi (Pankajärvi Kiviniemi)
Pielinen (Pielinen Ahveninen)
Pielinen Nurmes
Pihlajavesi (Pihlajavesi Savonlinna ala)
Pulkonkoski
Purnujärvi
Puruvesi
Pyhäselkä (Orivesi-Pyhäselkä Arvinsalmi)
Roukkajankoski
Räimänkoski
Saimaa (Saimaa Lauritsala)
Saimaa Ristiina
Salahminjärvi
Savivesi (Konnuksen kanava ala)
Sorsavesi (Sorsavesi Sorsakoski ylä)
Suurjärvi (Suurijärvi)
Suvanto (Losevo ala)
Syväri (Syväri Lastukoski ylä)
Taipaleenjoki
Tiurinkoski
Unnukka (Unnukka Taipale ylä)
Valtimonjoki Nuolikoski
Varisvesi Karvio
Viiksinselkä (Viiksinselkä Mutalahti)
Viinijärvi (Viinijärvi Vaivio)
Viitakoski
Vjun
Voltsja
Vuokonjärvi
Vuoksi Gremutsi (Gremutsi)
Vuoksi Jääski (Lesogorsk ala)
Vuoksi Kiviniemi (Losevo ylä)
Vuoksi Tainionkoski
Äyräpäänjärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Heinävesi Särkelä
Ilomantsi Kuuksenvaara
Kangaslahti Rautavaara
Kontiolahti Jaamankangas
Kontiolahti Jakokoski
Nurmes Juutilankangas
Puumala Pistohiekka
Rautavaara Kangaslahti
Ruokolahti Kotaniemi
Sonkajärvi Akonjoki
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto