www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Sateisen syksyn ja alkutalven johdosta useimpien luonnontilaisten järvien vedenpinnat ovat Vuoksen vesistöalueella ajankohdan keskitason yläpuolella. Esimerkiksi Saimaan ja Kuolimon vedenkorkeudet ovat noin kerran neljässä vuodessa toistuvalla tasolla. Vedenkorkeus on Saimaalla vihdoin kääntynyt laskuun, nousu olikin jatkunut kesän muutaman päivän jaksoja lukuunottamatta jo viime vuoden maaliskuusta lähtien. Vesistöalueen pohjoisosissa lumen vesiarvo on paikoin yli 50 mm keskimääräistä suurempi.

Saimaan vedenkorkeus on nyt noin 65 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Saimaan lisäjuoksutus on 900 m3/s ja sitä jatketaan todennäköisesti aina kesään asti, jottei vedenkorkeus nousisi lumien sulannan myötä tulvalukemiin. Ennusteen mukaan vedenkorkeus laskee maaliskuun loppuun mennessä 10-20 cm ja laskusta huolimatta Saimaan vedenkorkeus pysyy koko talven normaalivyöhykkeen yläpuolella.

Pielisen vedenkorkeus on 40 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Vedenkorkeus on talvelle tyypillisessä laskussa, ja maaliskuun loppuun mennessä laskua kertyy 20-30 cm. Laskusta huolimatta vedenkorkeus pysyy koko talven reilusti ajankohdan mediaanitason yläpuolella ja nousee myös ensi keväänä todennäköisesti tavallista korkeampaan tulvahuippuun runsaasta lumimäärästä johtuen.

Kallaveden vedenkorkeus on yli 10 cm ajankohdan keskimääräisen tason yläpuolella. Vedenkorkeus on laskussa, jota kertyy 10-20 cm maaliskuun loppuun mennessä. Lisäjuoksutuksia Naapuksen ja Konnuksen kanavista jatketaan todennäköisesti aina kevättulviin asti.

Kaakkois-Suomen vesistöissä Simpelejärven vedenpinta on 10 cm tavallista korkeammalla, minkä vuoksi Juankosken juoksutusta pidetään edelleen ajankohtaan nähden suurena. Melakko-Loitimon vedenkorkeus on ajankohdalle tyypillisellä tasolla. Vedenkorkeutta lasketaan noin metrin maaliskuun loppuun mennessä lumen sulamisvesien varastoimiseksi.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 16.02.2018).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Haapajärvi
Haukivesi (Haukivesi Oravi)
Haukivesi Savonlinna
Heinäselkä (Koitajoki Hiiskosken silta)
Hiirenvesi (Pielisjoki Hiirenvesi)
Höytiäinen (Höytiäinen Sorpanniemi)
Juojärvi (Juojärvi Juurikkasalmi)
Kallavesi (Kallavesi Itkonniemi)
Kalliokoski
Kaltimo
Karjalankoski
Karsanjärvi (Atron voimalaitos ylä)
Kermajärvi (Kermajärvi Kerma ylä)
Keyritty
Kiuruvesi
Koitajoki Siikakoski
Koitere (Koitere Surinkivi)
Konnus
Korpinen (Korpijärvi)
Kuolimo
Käkisalmi
Lieksanjoki Ruunaa
Lieksanjärvi
Lieksankoski
Littula
Lylykoski
Maavesi
Mekrijärvi
Möhkönkoski
Nerkoonjärvi (Porovesi Nerkoo ylä)
Onkivesi (Onkivesi Ahkionlahti ylä)
Palojärvi (Palojärvi Pamilo ylä)
Pamilon ohijuoksutus
Pankajärvi (Pankajärvi Kiviniemi)
Pielinen (Pielinen Ahveninen)
Pihlajavesi (Pihlajavesi Savonlinna ala)
Purnujärvi
Puruvesi
Pyhäselkä (Orivesi-Pyhäselkä Arvinsalmi)
Räimänkoski
Saimaa (Saimaa Lauritsala)
Salahminjärvi
Savivesi (Konnuksen kanava ala)
Sorsavesi (Sorsavesi Sorsakoski ylä)
Suurjärvi (Suurijärvi)
Suvanto (Losevo ala)
Syväri (Syväri Lastukoski ylä)
Taipaleenjoki
Tiurinkoski
Unnukka (Unnukka Taipale ylä)
Valtimonjoki Nuolikoski
Varisvesi Karvio
Viiksinselkä (Viiksinselkä Mutalahti)
Viitakoski
Vjun
Voltsja
Vuokonjärvi
Vuoksi Gremutsi (Gremutsi)
Vuoksi Jääski (Lesogorsk ala)
Vuoksi Kiviniemi (Losevo ylä)
Vuoksi Tainionkoski
Äyräpäänjärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Heinävesi Särkelä
Ilomantsi Kuuksenvaara
Kangaslahti Rautavaara
Kontiolahti Jaamankangas
Kontiolahti Jakokoski
Nurmes Juutilankangas
Puumala Pistohiekka
Rautavaara Kangaslahti
Ruokolahti Kotaniemi
Sonkajärvi Akonjoki
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto