www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Pakastunut sää on kääntänyt valunnan ja pienten jokien virtaamat laskuun Vuoksen vesistöalueella. Suurista järvistä Kallaveden ennustetaan nousevan vielä noin 5 cm joulukuun alkuun mennessä. Pielisen ja Saimaan vedenkorkeudessa ei ennusteta muutoksia lähiviikkojen aikana. Lunta on kertynyt Pielisen ja Kallaveden valuma-alueille noin 30 mm lumen vesiarvona mitattuna, Saimaan lähialueelle hieman vähemmän.

Saimaan vedenkorkeus on ajankohdan keskitasolla ja ennustetaan pysyvän lähellä nykyistä tasoa aina vuoden vaihteeseen asti. Vedenkorkeus pysyy ennusteen mukaan todennäköisimmin ajankohdan keskitason tuntumassa aina helmikuulle asti, jollei talvesta tule normaalia leudompi ja sateinen. Silloin vedenkorkeus voi kääntyä nousuun vuodenvaihteen tienoilla, mutta pysyy silti Saimaan niin sanotun normaalivyöhykkeen sisällä ainakin helmikuulle asti.

Pielisen vedenkorkeus on 20 cm ajankohdan keskitason alapuolella. Vedenkorkeuden ennustetaan pysyvän lähiviikkojen ajan nykyisellään. Mikäli sää jatkuu talvisena joulukuun ajan, kääntyy vedenkorkeus hiljalleen laskuun joulukuun lopulla. Niinpä vedenkorkeus pysyy koko joulukuun tavallista alempana.

Kallaveden vedenkorkeus on noussut noin 10 cm marraskuun lopun vesisateiden johdosta. Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan vielä noin 5 cm ja lähestyvän ajankohdan keskitasoa joulukuun puolivälissä. Tämän jälkeen vedenkorkeuden nousu todennäköisesti tasoittuu ajankohdan keskitason tuntumaan.

Säännöstellyistä järvistä Koitereen vedenkorkeus on noussut 30 cm marraskuun loppupuolella vesisateiden ja juoksutuspäätösten johdosta. Vedenkorkeus on vielä 20 cm ajankohdan keskitason alapuolella, mutta lähestyy sitä joulukuun aikana.

Marraskuun lopun vesisateet nostivat myös keskisuurten luonnontilaisten järvien vedenkorkeuksia Vuoksen vesistössä. Esimerkiksi Sonkajärven, Keyrityn, Kajoonjärven, Kaavin Saarijärven ja Viiksinselän vedenkorkeudet ovat nousseet 20-40 cm. Pakastunut sää on kuitenkin pienentänyt valuntaa, mikä kääntää näiden järvien vedenkorkeudet laskuun.

Kaakkois-Suomen vesistöissä Melakko-Loitimon ja Simpelejärven vedenkorkeudet ovat lähellä ajankohdan keskitasoja. Molempien järvien vedenkorkeudet on nostettu talvelle tyypillisille tasoille.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 30.11.2016).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Haapajärvi
Haukivesi (Haukivesi Oravi)
Haukivesi Savonlinna
Heinäselkä (Koitajoki Hiiskosken silta)
Hiirenvesi (Pielisjoki Hiirenvesi)
Höytiäinen (Höytiäinen Sorpanniemi)
Juojärvi (Juojärvi Juurikkasalmi)
Kallavesi (Kallavesi Itkonniemi)
Kalliokoski
Kaltimo
Karjalankoski
Karsanjärvi (Atron voimalaitos ylä)
Kermajärvi (Kermajärvi Kerma ylä)
Keyritty
Kiuruvesi
Koitajoki Siikakoski
Koitere (Koitere Surinkivi)
Konnus
Korpinen (Korpijärvi)
Kuolimo
Käkisalmi
Lieksanjoki Ruunaa
Lieksanjärvi
Lieksankoski
Littula
Lylykoski
Maavesi
Mekrijärvi
Möhkönkoski
Nerkoonjärvi (Porovesi Nerkoo ylä)
Onkivesi (Onkivesi Ahkionlahti ylä)
Palojärvi (Palojärvi Pamilo ylä)
Pamilon ohijuoksutus
Pankajärvi (Pankajärvi Kiviniemi)
Pielinen (Pielinen Ahveninen)
Pihlajavesi (Pihlajavesi Savonlinna ala)
Purnujärvi
Pyhäselkä (Orivesi-Pyhäselkä Arvinsalmi)
Räimänkoski
Saimaa (Saimaa Lauritsala)
Salahminjärvi
Savivesi (Konnuksen kanava ala)
Sorsavesi (Sorsavesi Sorsakoski ylä)
Suurjärvi (Suurijärvi)
Suvanto (Losevo ala)
Syväri (Syväri Lastukoski ylä)
Taipaleenjoki
Tiurinkoski
Unnukka (Unnukka Taipale ylä)
Valtimonjoki Nuolikoski
Varisvesi Karvio
Viiksinselkä (Viiksinselkä Mutalahti)
Viitakoski
Vjun
Voltsja
Vuoksi Gremutsi (Gremutsi)
Vuoksi Jääski (Lesogorsk ala)
Vuoksi Kiviniemi (Losevo ylä)
Vuoksi Tainionkoski
Äyräpäänjärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Heinävesi Särkelä
Ilomantsi Kuuksenvaara
Kangaslahti Rautavaara
Kontiolahti Jaamankangas
Kontiolahti Jakokoski
Nurmes Juutilankangas
Puumala Pistohiekka
Rautavaara Kangaslahti
Ruokolahti Kotaniemi
Sonkajärvi Akonjoki
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto