www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Vuoksen vesistössä useiden keskisuurten järvien ja jokien vedenkorkeudet ovat nousemassa keskimääräistä suurempaan tulvahuippuun. Esimerkiksi Kiuruveden, Keyrityn, Kaavin Saarijärven ja Kuolimon sekä Valtimon- Saramo-, Jongun- ja Haapajoen vedenkorkeushuippujen ennustetaan ajoittuvan toukokuun alkupuolelle ja Viinijärven sekä Viiksinselän toukokuun lopulle. Suurista järvistä Kallaveden ja Pielisen ennustetaan nousevan tavallista korkeammalle touko-kesäkuun vaihteessa ja Saimaan kesä-heinäkuussa.

Saimaan vedenkorkeus on noin 55 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Vedenkorkeus on kääntynyt lumen sulannan myötä nousuun, jota ennusteen mukaan kertyy 15-40 cm kesäkuun loppuun mennessä. Mikäli loppukeväästä tulee tavallista sateisempi, voi vedenkorkeus nousta kesällä tulvalukemiin. Saimaan lisäjuoksutus aloitettiin jo marraskuun lopulla ja sitä jatketaan 900 m3/s suuruisena todennäköisesti ainakin kesäkuun loppuun asti vedenkorkeuden nousun hillitsemiseksi.

Pielisen vedenkorkeus on 30 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Pielisen valuma-alueen suuren lumimäärän johdosta Kaltimon voimalaitoksella aloitettiin viime viikolla poikkeusjuoksutus, joka on aluksi 100 m3/s luonnontilaista virtaamaa suurempi ja jatketaan 500 m3/s suuruisena toukokuun puolivälistä lähtien. Ennusteen mukaan poikkeusjuoksutuksilla saadaan laskettua Pielisen tulvahuippua noin 20-30 cm alemmas ja todennäköisesti vältettyä suuremmat tulvavahingot Pielisen rannoilla.

Kallaveden vedenkorkeus on lähellä ajankohdan keskimääräistä tasoa. Vedenkorkeus on kääntynyt nousuun ja saavuttaa huippunsa toukokuun lopulla. Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan keskimääräistä suurempaan tulvahuippuun. Lisäjuoksutuksia Naapuksen ja Konnuksen kanavista jatketaan aina kevättulviin asti.

Jänisjoen, Tohmajoen ja Hiitolanjoen vesistöissä vedenkorkeudet ovat nousussa. Kiteenjoen Kontturissa vedenkorkeuden ennustetaan nousevan toukokuun alussa noin kerran kymmenessä vuodessa toistuvalle tasolle. Simpelejärven vedenkorkeuden ennustetaan nousevan vielä noin 10 cm, mutta pysynee toukokuussa ajankohdalle tyypillisellä tasolla.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 26.04.2018).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Haapajärvi
Haukivesi (Haukivesi Oravi)
Haukivesi Savonlinna
Heinäselkä (Koitajoki Hiiskosken silta)
Hiirenvesi (Pielisjoki Hiirenvesi)
Höytiäinen (Höytiäinen Sorpanniemi)
Juojärvi (Juojärvi Juurikkasalmi)
Kajoonjärvi (Vaikonjoki Kajoonjärvi)
Kallavesi (Kallavesi Itkonniemi)
Kalliokoski
Kaltimo
Karjalankoski
Karsanjärvi (Atron voimalaitos ylä)
Kermajärvi (Kermajärvi Kerma ylä)
Keyritty
Kiuruvesi
Koitajoki Siikakoski
Koitere (Koitere Surinkivi)
Konnus
Korpinen (Korpijärvi)
Kuolimo
Käkisalmi
Lieksanjoki Ruunaa
Lieksanjärvi
Lieksankoski
Littula
Lylykoski
Maavesi
Mekrijärvi
Möhkönkoski
Nerkoonjärvi (Porovesi Nerkoo ylä)
Onkivesi (Onkivesi Ahkionlahti ylä)
Palojärvi (Palojärvi Pamilo ylä)
Pamilon ohijuoksutus
Pankajärvi (Pankajärvi Kiviniemi)
Pielinen (Pielinen Ahveninen)
Pihlajavesi (Pihlajavesi Savonlinna ala)
Pulkonkoski
Purnujärvi
Puruvesi
Pyhäselkä (Orivesi-Pyhäselkä Arvinsalmi)
Roukkajankoski
Räimänkoski
Saarijärvi
Saimaa (Saimaa Lauritsala)
Salahminjärvi
Savivesi (Konnuksen kanava ala)
Sorsavesi (Sorsavesi Sorsakoski ylä)
Suuri-Pieksä
Suurjärvi (Suurijärvi)
Suvanto (Losevo ala)
Sysmä (Sysmäjärvi)
Syväri (Syväri Lastukoski ylä)
Taipaleenjoki
Tiurinkoski
Unnukka (Unnukka Taipale ylä)
Valtimonjoki Nuolikoski
Varisvesi Karvio
Viiksinselkä (Viiksinselkä Mutalahti)
Viinijärvi (Viinijärvi Vaivio)
Viitakoski
Vjun
Voltsja
Vuokonjärvi
Vuoksi Gremutsi (Gremutsi)
Vuoksi Jääski (Lesogorsk ala)
Vuoksi Kiviniemi (Losevo ylä)
Vuoksi Tainionkoski
Äyräpäänjärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Heinävesi Särkelä
Ilomantsi Kuuksenvaara
Kangaslahti Rautavaara
Kontiolahti Jaamankangas
Kontiolahti Jakokoski
Nurmes Juutilankangas
Puumala Pistohiekka
Rautavaara Kangaslahti
Ruokolahti Kotaniemi
Sonkajärvi Akonjoki
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto