www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Syksy on ollut sateinen Vuoksen vesistössä ja useiden luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat ajankohdan keskitason yläpuolella. Esimerkiksi Pielisen ja Viiksinselän vedenkorkeudet ovat lähes puoli metriä ja Kuolimon 30 cm tavallista korkeammalla. Joulukuussa Kuolimon vedenkorkeus on viimeksi ollut näin korkealla vuonna 1981. Sään ennustetaan pysyvän seuraavan viikon ajan pakkasella, mikä kääntää useimpien järvien vedenkorkeudet laskuun. Saimaan ennustetaan kuitenkin nousevan ainakin tammikuun puoliväliin asti. Vesistöalueen eteläosaa lukuun ottamatta lunta on kertynyt hieman tavallista enemmän.

Saimaan vedenkorkeus on noussut syksyn sateiden ja Pielisestä sekä Kallavedeltä tulevien tavallista suurempien virtaamien johdosta. Vedenkorkeus on nyt noin 45 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Ennusteen mukaan vedenkorkeus nousee 5-20 cm tammikuun loppuun mennessä, vaikka nousua hillitään lisäjuoksutuksilla. Tammikuun lopulla vedenkorkeuden nousu tasaantuu, mikäli sää ei jatku tavallista leudompana ja sateisena.

Pielisen vedenkorkeus on 45 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Vedenkorkeus on kääntynyt pakastuneen sään myötä talvelle tyypilliseen laskuun. Tammikuun loppuun mennessä vedenkorkeuden ennustetaan laskevan 10-35 cm. Laskusta huolimatta vedenkorkeus pysyy koko talven ajankohdan keskitason yläpuolella.

Kallaveden vedenkorkeus on noin 20 cm ajankohdan keskitason yläpuolella ja sen ennustetaan kääntyvän hiljalleen laskuun. Lisäjuoksutuksia Naapuksen ja Konnuksen kanavista jatketaan, kunnes vedenkorkeus on laskenut lähemmäs ajankohdan keskitasoa.

Kaakkois-Suomen vesistöissä Simpelejärven vedenkorkeus on noussut 15 cm ajankohdan keskitason yläpuolelle. Vedenkorkeuden nousu on pysähtynyt, kun juoksutuksia Juankoskelta on lisätty. Sään pysyessä pakkasella vedenkorkeuden ennustetaan kääntyvän hiljalleen laskuun. Melakko-Loitimon vedenkorkeus on alkutalvelle tyypillisellä tasolla.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 14.12.2017).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Haapajärvi
Haukivesi (Haukivesi Oravi)
Haukivesi Savonlinna
Heinäselkä (Koitajoki Hiiskosken silta)
Hiirenvesi (Pielisjoki Hiirenvesi)
Höytiäinen (Höytiäinen Sorpanniemi)
Juojärvi (Juojärvi Juurikkasalmi)
Kallavesi (Kallavesi Itkonniemi)
Kalliokoski
Kaltimo
Karjalankoski
Karsanjärvi (Atron voimalaitos ylä)
Kermajärvi (Kermajärvi Kerma ylä)
Keyritty
Kiuruvesi
Koitajoki Siikakoski
Koitere (Koitere Surinkivi)
Konnus
Korpinen (Korpijärvi)
Kuolimo
Käkisalmi
Lieksanjoki Ruunaa
Lieksanjärvi
Lieksankoski
Littula
Lylykoski
Maavesi
Mekrijärvi
Möhkönkoski
Nerkoonjärvi (Porovesi Nerkoo ylä)
Onkivesi (Onkivesi Ahkionlahti ylä)
Palojärvi (Palojärvi Pamilo ylä)
Pamilon ohijuoksutus
Pankajärvi (Pankajärvi Kiviniemi)
Pielinen (Pielinen Ahveninen)
Pihlajavesi (Pihlajavesi Savonlinna ala)
Purnujärvi
Pyhäselkä (Orivesi-Pyhäselkä Arvinsalmi)
Räimänkoski
Saimaa (Saimaa Lauritsala)
Salahminjärvi
Savivesi (Konnuksen kanava ala)
Sorsavesi (Sorsavesi Sorsakoski ylä)
Suurjärvi (Suurijärvi)
Suvanto (Losevo ala)
Syväri (Syväri Lastukoski ylä)
Taipaleenjoki
Tiurinkoski
Unnukka (Unnukka Taipale ylä)
Valtimonjoki Nuolikoski
Varisvesi Karvio
Viiksinselkä (Viiksinselkä Mutalahti)
Viitakoski
Vjun
Voltsja
Vuokonjärvi
Vuoksi Gremutsi (Gremutsi)
Vuoksi Jääski (Lesogorsk ala)
Vuoksi Kiviniemi (Losevo ylä)
Vuoksi Tainionkoski
Äyräpäänjärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Heinävesi Särkelä
Ilomantsi Kuuksenvaara
Kangaslahti Rautavaara
Kontiolahti Jaamankangas
Kontiolahti Jakokoski
Nurmes Juutilankangas
Puumala Pistohiekka
Rautavaara Kangaslahti
Ruokolahti Kotaniemi
Sonkajärvi Akonjoki
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto