www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Vuoksen vesistössä useimpien järvien vedenkorkeudet ovat aikaisen kevään jäljiltä keskimääräistä alempana. Lähipäiville ennustetut sateet nostanevat jonkin verran pienempien järvien pintoja, mutta suurimpiin järviin vaikutus jäänee vähäiseksi.

Saimaan hitaassa laskussa oleva pinta on noin 35 cm ajankohdan mediaanitason yläpuolella. Ennusteen mukaan laskua kertyy heinäkuun loppuun mennessä todennäköisimmin vielä 5-20 cm, sademääristä riippuen. Saimaan vedenkorkeus pysynee elokuulle saakka keskimääräistä korkeammalla.

Kallavesi on noin 20 cm ja Pielinen vajaat 10 cm ajankohdan mediaanitasoa alempana. Vedenkorkeuksien lasku hieman tasaantuu viime ja tämän viikon sateiden johdosta. Todennäköisesti molempien järvien vedenpinnat jatkavat kuitenkin hidasta laskua heinäkuun aikana.

Keskisuurista luonnontilaisista järvistä esimerkiksi Keyrityn, Saarijärven, Viiksinselän ja Kuolimon vedenkorkeudet ovat tavanomaista aiemman keväthuipun jälkeen ehtineet laskea selvästi alemmaksi kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Sateet ovat hidastaneet vedenkorkeuksien laskua ja ero ajankohdan keskitasoon pienenee kesäkuun lopulla.

Säännöstellyistä järvistä Höytiäisen vedenkorkeus on patotöiden johdosta noin 10 cm keskimääräistä alempana. Vedenkorkeus on noussut viime viikosta noin 10 cm ja jatkaa nousua vielä tämän viikon ajan. Myös Karjalan Pyhäjärven vedenkorkeus on 10 cm mediaanitasoa alempana.

Kaakkois-Suomen pienillä vesistöalueilla Melakko-Loitimon ja Simpelejärven vedenkorkeudet ovat lähellä ajankohdan keskitasoja.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 22.06.2016).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Haapajärvi
Haukivesi (Haukivesi Oravi)
Haukivesi Savonlinna
Heinäselkä (Koitajoki Hiiskosken silta)
Hiirenvesi (Pielisjoki Hiirenvesi)
Höytiäinen (Höytiäinen Sorpanniemi)
Juojärvi (Juojärvi Juurikkasalmi)
Kallavesi (Kallavesi Itkonniemi)
Kalliokoski
Kaltimo
Karjalankoski
Karsanjärvi (Atron voimalaitos ylä)
Kermajärvi (Kermajärvi Kerma ylä)
Keyritty
Kiuruvesi
Koitajoki Siikakoski
Koitere (Koitere Surinkivi)
Konnus
Korpinen (Korpijärvi)
Kuolimo
Käkisalmi
Lieksanjoki Ruunaa
Lieksanjärvi
Lieksankoski
Littula
Lylykoski
Maavesi
Mekrijärvi
Möhkönkoski
Nerkoonjärvi (Porovesi Nerkoo ylä)
Onkivesi (Onkivesi Ahkionlahti ylä)
Palojärvi (Palojärvi Pamilo ylä)
Pamilon ohijuoksutus
Pankajärvi (Pankajärvi Kiviniemi)
Pielinen (Pielinen Ahveninen)
Pihlajavesi (Pihlajavesi Savonlinna ala)
Purnujärvi
Pyhäselkä (Orivesi-Pyhäselkä Arvinsalmi)
Räimänkoski
Saimaa (Saimaa Lauritsala)
Salahminjärvi
Savivesi (Konnuksen kanava ala)
Sorsavesi (Sorsavesi Sorsakoski ylä)
Suurjärvi (Suurijärvi)
Suvanto (Losevo ala)
Syväri (Syväri Lastukoski ylä)
Taipaleenjoki
Tiurinkoski
Unnukka (Unnukka Taipale ylä)
Valtimonjoki Nuolikoski
Varisvesi Karvio
Viiksinselkä (Viiksinselkä Mutalahti)
Viitakoski
Vjun
Voltsja
Vuoksi Gremutsi (Gremutsi)
Vuoksi Jääski (Lesogorsk ala)
Vuoksi Kiviniemi (Losevo ylä)
Vuoksi Tainionkoski
Äyräpäänjärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Heinävesi Särkelä
Ilomantsi Kuuksenvaara
Kangaslahti Rautavaara
Kontiolahti Jaamankangas
Kontiolahti Jakokoski
Nurmes Juutilankangas
Puumala Pistohiekka
Rautavaara Kangaslahti
Ruokolahti Kotaniemi
Sonkajärvi Akonjoki
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto