www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Vuoksen vesistöalueella lauha ja sateinen talvi on nostanut useiden luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ajankohtaan nähden poikkeuksellisen korkealle. Esimerkiksi Sonkajärvi, Keyritty, Kajoonjärvi ja Kaavin Saarijärvi ovat ajankohtaan nähden mittaushistorian korkeimmilla tasoilla. Ennusteen mukaan viikonlopun lauha ja sateinen sää voi nostaa näiden järvien vedenkorkeuksia vielä 20-50 cm, mutta maksimivedenkorkeudet jäävät kuitenkin keskimääräisiä kevättulvahuippuja pienemmiksi. Suurista järvistä myös Kallaveden ja Pielisen ennustetaan nousevan ajankohtaan nähden poikkeuksellisen korkealle ensi viikon aikana.

Saimaan vedenkorkeus on lauhan ja sateisen talven johdosta noussut joulukuun alusta lähtien lähes puoli metriä. Ennusteen mukaan vedenkorkeus jatkaa nousua helmi-maaliskuun aikana ja vedenkorkeuden ennustetaan nousevan 20-40 cm maaliskuun loppuun mennessä.

Pielisen vedenkorkeus on noussut 35 cm ajankohdan keskitason yläpuolelle. Ennusteen mukaan vedenkorkeus nousee 15-35 cm maaliskuun puoliväliin mennessä. Vedenkorkeus nousee maaliskuussa ajankohtaan nähden poikkeuksellisen korkealle. Lisäksi Pielisen valuma-alueella on paikoin normaalia suurempi lumen vesiarvo, minkä vuoksi kevättulvasta ennustetaan tavallista suurempaa.

Kallaveden vedenkorkeus on 40 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Vedenkorkeus on kääntynyt laskuun, mutta sen ennustetaan kääntyvän lauhtuvan sään ja vesisateiden myötä ensi viikolla uudelleen nousuun. Vedenkorkeus voi nousta jopa lähelle tyypillistä tulvahuippua. joka tapauksessa Kallavesi pysyy Pielisen tavoin kevääseen asti ajankohtaan nähden poikkeuksellisen korkealla.

Kaakkois-Suomen pienissä vesistöissä jokien virtaamat ovat myös ajankohtaan nähden suuria. Esimerkiksi Jänisjoen Vääräkoskella ja Kiteenjoen Kontturissa virtaama on ajankohdan ennätyslukemissa.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 14.02.2020).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Haapajärvi
Haukivesi (Haukivesi Oravi)
Haukivesi Savonlinna
Heinäselkä (Koitajoki Hiiskosken silta)
Hiirenvesi (Pielisjoki Hiirenvesi)
Höytiäinen (Höytiäinen Sorpanniemi)
Juojärvi (Juojärvi Juurikkasalmi)
Kallavesi (Kallavesi Itkonniemi)
Kallavesi Konnus (Kallavesi Konnus ylä)
Kalliokoski
Kaltimo
Karjalankoski
Karsanjärvi (Atron voimalaitos ylä)
Kermajärvi (Kermajärvi Kerma ylä)
Keyritty
Kiuruvesi
Koitajoki Siikakoski
Koitere (Koitere Surinkivi)
Konnus
Korpinen (Korpijärvi)
Kuolimo
Käkisalmi
Lieksanjoki Ruunaa
Lieksanjärvi
Lieksankoski
Littula
Lylykoski
Maavesi
Mekrijärvi
Möhkönkoski
Nerkoonjärvi (Porovesi Nerkoo ylä)
Onkivesi (Onkivesi Ahkionlahti ylä)
Palojärvi (Palojärvi Pamilo ylä)
Pamilon ohijuoksutus
Pankajärvi (Pankajärvi Kiviniemi)
Pielinen (Pielinen Ahveninen)
Pielinen Nurmes
Pihlajavesi (Pihlajavesi Savonlinna ala)
Purnujärvi
Puruvesi
Pyhäselkä (Orivesi-Pyhäselkä Arvinsalmi)
Räimänkoski
Saimaa (Saimaa Lauritsala)
Saimaa Ristiina
Salahminjärvi
Savivesi (Konnuksen kanava ala)
Sorsavesi (Sorsavesi Sorsakoski ylä)
Suurjärvi (Suurijärvi)
Suvanto (Losevo ala)
Syväri (Syväri Lastukoski ylä)
Taipaleenjoki
Tiurinkoski
Unnukka (Unnukka Taipale ylä)
Valtimonjoki Nuolikoski
Varisvesi Karvio
Viiksinselkä (Viiksinselkä Mutalahti)
Viitakoski
Vjun
Voltsja
Vuokonjärvi
Vuoksi Gremutsi (Gremutsi)
Vuoksi Jääski (Lesogorsk ala)
Vuoksi Kiviniemi (Losevo ylä)
Vuoksi Tainionkoski
Äyräpäänjärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Heinävesi Särkelä
Ilomantsi Kuuksenvaara
Kangaslahti Rautavaara
Kontiolahti Jaamankangas
Kontiolahti Jakokoski
Nurmes Juutilankangas
Puumala Pistohiekka
Rautavaara Kangaslahti
Ruokolahti Kotaniemi
Sonkajärvi Akonjoki
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto