www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Pakastunut sää on viivästyttänyt lumen sulantaa ja järvien vedenkorkeuden nousua Vuoksen vesistöalueella. Ennusteen mukaan sää lämpenee hiljalleen ja lumet alkavat sulamaan kuun vaihteessa jo vesistön pohjoisosissakin. Suurista järvistä Saimaan vedenkorkeuden ennustetaan kääntyvän uudelleen nousuun, Pielisen ja Kallaveden vedenkorkeudet pysyvät lähellä nykyistä tasoa huhtikuun loppuun asti.

Lumet ovat Saimaan lähialueelta jo suurimmaksi osaksi sulaneet. Kallaveden ja Pielisen valuma-alueilla lumen vesiarvo on ajankohtaan nähden tyypillinen, kasvaen Kallaveden alueen noin 100 millimetistä vesistön pohjois- ja itäosien 160 millimetriin.

Saimaan vedenkorkeus on noin 10 cm ajankohdan mediaanitason yläpuolella. Vedenkorkeuden nousu on pysähtynyt sään pakastumisen johdosta, mutta sen ennustetaan kääntyvän uudelleen nousuun. Ennusteen mukaan Saimaan pinta nousee toukokuun lopussa 5-25 cm tämänhetkistä tasoa korkeammalle.

Pielisen vedenkorkeus on 15 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Vedenkorkeuden ennustetaan pysyvän lähellä nykyistä tasoaan huhtikuun loppuun asti, jonka jälkeen vedenkorkeus lähtee lumien sulannan myötä nousuun. Nousua kertyy 50-100 cm kesäkuun alkuun mennessä toukokuun säästä riippuen.

Kallaveden vedenkorkeus on lähellä ajankohdan keskitasoa. Vedenkorkeuden ennustetaan kääntyvän toukokuun alussa nousuun, jota kertyy 30-80 cm kesäkuun alkuun mennessä.

Kaakkois-Suomen vesistöissä Simpelejärven vedenkorkeus on noussut 15 cm huhtikuun alusta. Pakastuvan sään myötä vedenkorkeuden nousu on tasaantunut hetkeksi, mutta toukokuun puoliväliin mennessä nousua kertynee vielä toiset 15 cm. Myös Melakko-Loitimon vedenkorkeus on kääntynyt hiljalleen nousuun, jota kertyy noin metrin verran toukokuun puoliväliin mennessä.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 20.04.2017).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Haapajärvi
Haukivesi (Haukivesi Oravi)
Haukivesi Savonlinna
Heinäselkä (Koitajoki Hiiskosken silta)
Hiirenvesi (Pielisjoki Hiirenvesi)
Höytiäinen (Höytiäinen Sorpanniemi)
Juojärvi (Juojärvi Juurikkasalmi)
Kallavesi (Kallavesi Itkonniemi)
Kalliokoski
Kaltimo
Karjalankoski
Karsanjärvi (Atron voimalaitos ylä)
Kermajärvi (Kermajärvi Kerma ylä)
Keyritty
Kiuruvesi
Koitajoki Siikakoski
Koitere (Koitere Surinkivi)
Konnus
Korpinen (Korpijärvi)
Kuolimo
Käkisalmi
Laakajärvi
Lieksanjoki Ruunaa
Lieksanjärvi
Lieksankoski
Littula
Lylykoski
Maavesi
Mekrijärvi
Möhkönkoski
Nerkoonjärvi (Porovesi Nerkoo ylä)
Onkivesi (Onkivesi Ahkionlahti ylä)
Palojärvi (Palojärvi Pamilo ylä)
Pamilon ohijuoksutus
Pankajärvi (Pankajärvi Kiviniemi)
Pielinen (Pielinen Ahveninen)
Pihlajavesi (Pihlajavesi Savonlinna ala)
Purnujärvi
Pyhäselkä (Orivesi-Pyhäselkä Arvinsalmi)
Räimänkoski
Saimaa (Saimaa Lauritsala)
Salahminjärvi
Savivesi (Konnuksen kanava ala)
Sorsavesi (Sorsavesi Sorsakoski ylä)
Suurjärvi (Suurijärvi)
Suvanto (Losevo ala)
Syväri (Syväri Lastukoski ylä)
Sälevä
Taipaleenjoki
Tiurinkoski
Unnukka (Unnukka Taipale ylä)
Valtimonjoki Nuolikoski
Varisvesi Karvio
Viiksinselkä (Viiksinselkä Mutalahti)
Viitakoski
Vjun
Voltsja
Vuokonjärvi
Vuoksi Gremutsi (Gremutsi)
Vuoksi Jääski (Lesogorsk ala)
Vuoksi Kiviniemi (Losevo ylä)
Vuoksi Tainionkoski
Äyräpäänjärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Heinävesi Särkelä
Ilomantsi Kuuksenvaara
Kangaslahti Rautavaara
Kontiolahti Jaamankangas
Kontiolahti Jakokoski
Nurmes Juutilankangas
Puumala Pistohiekka
Rautavaara Kangaslahti
Ruokolahti Kotaniemi
Sonkajärvi Akonjoki
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto