www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Lämmin ja poutainen sää on pienentänyt valuntaa nopeasti lumen sulannan jälkeen Vuoksen vesistössä. Suurista järvistä Saimaan ja Pielisen vedenkorkeuksien ennustetaan pysyvän toukokuun loppuun asti lähellä nykyistä tasoa ja Kallaveden vedenkorkeus on kääntynyt hitaaseen laskuun.

Saimaan vedenkorkeus on noin 55 cm ajankohdan mediaanitason yläpuolella. Saimaalla aloitettiin lisäjuoksutukset toukokuun alussa, kun vedenkorkeus on noussut normaalivyöhykkeen yläpuolelle. Vedenkorkeuden nousu on tasaantunut ja toukokuun aikana Saimaa pysyy lähellä nykyistä tasoa.

Kallaveden pinta nousi viime viikolla tyypilliseen kevään maksimikorkeuteen ja on kääntynyt laskuun. Vedenkorkeuden ennustetaan laskevan 10-35 cm kesäkuun puoliväliin mennessä.

Pielisen vedenkorkeus on saavuttanut tämän kevään maksimikorkeuden noin kuukauden tavallista aikaisemmin. Vedenkorkeuden ennustetaan pysyvän lähellä nykyistä tasoa aina toukokuun loppuun, jonka jälkeen vedenkorkeus lähtee laskuun. Aikaisen kevään johdosta Pielisen vedenkorkeus voi laskea kesällä selvästi tavallista alemmas, mikäli alkukesä ei ole runsassateinen.

Keskisuurista luonnontilaisista järvistä esimerkiksi Keyrityn, Kajoonjärven, Saarijärven ja Viiksinselän vedenkorkeudet nousivat tämän kevään maksimikorkeuteen toukokuun alussa, jääden 20-30 cm keskimääräisen tulvahuipun alapuolelle. Aikaisen ja tavallista pienemmän keväthuipun sekä poutaisen sään johdosta näiden järvien vedenkorkeudet laskevat toukokuussa tavallista alemmas.

Säännöstellyistä järvistä Höytiäisen vedenkorkeuden ennustetaan jäävän kesäkuun alussa 10-20 cm tavallista alemmas. Höytiäistä ei saada patotöiden ja lumen sulamisen jälkeisen kuivan jakson johdosta nostettua alkukesälle tyypilliselle tasolle.

Kaakkois-Suomen pienillä vesistöalueilla Melakko-Loitimon ja Simpelejärven vedenkorkeudet ovat alkukesälle tyypillisillä tasoilla. Vedenkorkeuksien kehityksessä ei tapahdu lähiviikkojen aikana suuria muutoksia.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 18.05.2016).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Haapajärvi
Haukivesi (Haukivesi Oravi)
Haukivesi Savonlinna
Heinäselkä (Koitajoki Hiiskosken silta)
Hiirenvesi (Pielisjoki Hiirenvesi)
Höytiäinen (Höytiäinen Sorpanniemi)
Juojärvi (Juojärvi Juurikkasalmi)
Kallavesi (Kallavesi Itkonniemi)
Kalliokoski
Kaltimo
Karjalankoski
Karsanjärvi (Atron voimalaitos ylä)
Kermajärvi (Kermajärvi Kerma ylä)
Keyritty
Kiuruvesi
Koitajoki Siikakoski
Koitere (Koitere Surinkivi)
Konnus
Korpinen (Korpijärvi)
Kuolimo
Käkisalmi
Lieksanjoki Ruunaa
Lieksanjärvi
Lieksankoski
Littula
Lylykoski
Maavesi
Mekrijärvi
Möhkönkoski
Nerkoonjärvi (Porovesi Nerkoo ylä)
Onkivesi (Onkivesi Ahkionlahti ylä)
Palojärvi (Palojärvi Pamilo ylä)
Pamilon ohijuoksutus
Pankajärvi (Pankajärvi Kiviniemi)
Pielinen (Pielinen Ahveninen)
Pihlajavesi (Pihlajavesi Savonlinna ala)
Purnujärvi
Pyhäselkä (Orivesi-Pyhäselkä Arvinsalmi)
Räimänkoski
Saimaa (Saimaa Lauritsala)
Salahminjärvi
Savivesi (Konnuksen kanava ala)
Sorsavesi (Sorsavesi Sorsakoski ylä)
Suurjärvi (Suurijärvi)
Suvanto (Losevo ala)
Syväri (Syväri Lastukoski ylä)
Taipaleenjoki
Tiurinkoski
Unnukka (Unnukka Taipale ylä)
Valtimonjoki Nuolikoski
Varisvesi Karvio
Viiksinselkä (Viiksinselkä Mutalahti)
Viitakoski
Vjun
Voltsja
Vuoksi Gremutsi (Gremutsi)
Vuoksi Jääski (Lesogorsk ala)
Vuoksi Kiviniemi (Losevo ylä)
Vuoksi Tainionkoski
Äyräpäänjärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Heinävesi Särkelä
Ilomantsi Kuuksenvaara
Kangaslahti Rautavaara
Kontiolahti Jaamankangas
Kontiolahti Jakokoski
Nurmes Juutilankangas
Puumala Pistohiekka
Rautavaara Kangaslahti
Ruokolahti Kotaniemi
Sonkajärvi Akonjoki
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto