www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Vuoksen vesistöalueen suurista järvistä Saimaa ja Pielinen ovat lähellä ajankohdan keskitasoa ja Kallavesi hieman tavallista ylempänä. Saimaan vedenkorkeus on talvelle tyypilliseen tapaan hitaassa laskussa. Kallaveden ja Pielisen vedenkorkeuksiin ei ennusteta lähiviikkojen aikana suuria muutoksia.

Lunta on kertynyt Saimaan lähialueelle tavallista vähemmän, noin 30 mm lumen vesiarvona mitaten, kun tyypillisesti tähän aikaan talvesta vesiarvo on noin 100 mm. Kallaveden ja Pielisen valuma-alueilla lumen vesiarvo on ajankohtaan nähden tyypillinen, kasvaen Kallaveden alueen noin 80 millimetistä vesistön pohjois- ja itäosien 150 millimetriin.

Saimaan vedenkorkeus on ajankohdan keskitasolla ja sen ennustetaan jatkavan hidasta laskua maaliskuun aikana. Maaliskuun loppuun mennessä laskua kertyy 0-10 cm. Maaliskuun lopulla vedenkorkeus voi kääntyä nousuunkin, jos sää on normaalia leudompi ja sateinen.

Pielisen vedenkorkeus on ajankohdan keskitason tuntumassa. Vedenkorkeuden ennustetaan pysyvän lähellä nykyistä tasoa maaliskuun ajan.

Kallaveden vedenkorkeus on hieman ajankohdan keskimääräisen tason yläpuolella. Vedenkorkeuden ennustetaan pysyvän lähellä nykyistä tasoa maaliskuun loppuun asti tai nousevan muutamia senttejä. Normaalisti Kallaveden pinta laskee hitaasti helmi-maaliskuun aikana, minkä vuoksi vedenkorkeus pysyy lopputalven ajan hieman tavallista korkeammalla.

Kaakkois-Suomen vesistöissä Simpelejärven vedenkorkeus on lähellä ajankohdan keskitasoa ja alkuvuodelle tyypilliseen tapaan laskussa. Melakko-Loitimon vedenkorkeutta on lähdetty laskemaan kevään tulovirtaamien varastoimiseksi. Vedenkorkeutta lasketaan tyypillisesti reilu metri tämän hetkisestä tasosta huhtikuun puoliväliin mennessä. Lumen vesiarvo Loitimon valuma-alueella on lähellä keskimääräistä arvoa, noin 130 mm. Simpelejärven alueella lumen vesiarvo on jäänyt lauhan joulukuun ja vähäsateisen alkuvuoden johdosta tavallista pienemmäksi noin 40 mm tasolle.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 01.03.2017).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Haapajärvi
Haukivesi (Haukivesi Oravi)
Haukivesi Savonlinna
Heinäselkä (Koitajoki Hiiskosken silta)
Hiirenvesi (Pielisjoki Hiirenvesi)
Höytiäinen (Höytiäinen Sorpanniemi)
Juojärvi (Juojärvi Juurikkasalmi)
Kallavesi (Kallavesi Itkonniemi)
Kalliokoski
Kaltimo
Karjalankoski
Karsanjärvi (Atron voimalaitos ylä)
Kermajärvi (Kermajärvi Kerma ylä)
Keyritty
Kiuruvesi
Koitajoki Siikakoski
Koitere (Koitere Surinkivi)
Konnus
Korpinen (Korpijärvi)
Kuolimo
Käkisalmi
Lieksanjoki Ruunaa
Lieksanjärvi
Lieksankoski
Littula
Lylykoski
Maavesi
Mekrijärvi
Möhkönkoski
Nerkoonjärvi (Porovesi Nerkoo ylä)
Onkivesi (Onkivesi Ahkionlahti ylä)
Palojärvi (Palojärvi Pamilo ylä)
Pamilon ohijuoksutus
Pankajärvi (Pankajärvi Kiviniemi)
Pielinen (Pielinen Ahveninen)
Pihlajavesi (Pihlajavesi Savonlinna ala)
Purnujärvi
Pyhäselkä (Orivesi-Pyhäselkä Arvinsalmi)
Räimänkoski
Saimaa (Saimaa Lauritsala)
Salahminjärvi
Savivesi (Konnuksen kanava ala)
Sorsavesi (Sorsavesi Sorsakoski ylä)
Suurjärvi (Suurijärvi)
Suvanto (Losevo ala)
Syväri (Syväri Lastukoski ylä)
Taipaleenjoki
Tiurinkoski
Unnukka (Unnukka Taipale ylä)
Valtimonjoki Nuolikoski
Varisvesi Karvio
Viiksinselkä (Viiksinselkä Mutalahti)
Viitakoski
Vjun
Voltsja
Vuokonjärvi
Vuoksi Gremutsi (Gremutsi)
Vuoksi Jääski (Lesogorsk ala)
Vuoksi Kiviniemi (Losevo ylä)
Vuoksi Tainionkoski
Äyräpäänjärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Heinävesi Särkelä
Ilomantsi Kuuksenvaara
Kangaslahti Rautavaara
Kontiolahti Jaamankangas
Kontiolahti Jakokoski
Nurmes Juutilankangas
Puumala Pistohiekka
Rautavaara Kangaslahti
Ruokolahti Kotaniemi
Sonkajärvi Akonjoki
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto