www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Viime viikonvaihteen runsaat sateet nostivat jokien vedenkorkeuksia Pielisen yläpuolisella alueella paikoin jopa keskimääräisen kevättulvahuipun tasolle. Lähes 100 mm sadekertymät nostivat Valtimon- Saramo- ja Jongunjoen vedenkorkeudet uuteen syyskuun ennätykseen. Valtimonjoella tulvahuippu oli havaintojakson suurin, jos kevättulvia ei huomioida.

Sateet nostavat yhä luonnontilaisten järvien ja suurempien jokien vedenkorkeuksia. Esimerkiksi Keyrityn vedenpinnan ennustetaan nousevan ensi viikolla uuteen syyskuun ennätyskorkeuteen ja Koitajoen syyskuun lopulla pienen kevättulvan tasolle. Suurista järvistä Pielisen ja Kallaveden pintojen nousu jatkuu syyskuun lopulle ja Saimaan vedenkorkeus todennäköisesti koko loppuvuoden ajan.

Saimaan vedenkorkeus on ajankohdan keskitasolla, mutta kääntynyt sateiden johdosta hitaaseen nousuun. Ennusteen mukaan vedenpinta nousee 5-25 cm lokakuun loppuun mennessä ja jatkaa todennäköisesti nousua vuoden loppuun asti.

Kallaveden vedenkorkeus on noussut 15 cm viimeisen viikon aikana ja nousee ennusteen mukaan vielä 5-15 cm syyskuun loppuun mennessä. Vedenkorkeus on nyt 30 cm ajankohdan keskitason yläpuolella ja Naapuksen ja Konnuksen kanavista on aloitettu juoksutukset vedenpinnan nousun hillitsemiseksi.

Pielisen vedenkorkeus on noin 60 cm ajankohdan keskitason yläpuolella ja sen ennustetaan nousevan vielä 5-15 cm syyskuun loppuun mennessä. Ennusteen mukaan vedenkorkeus pysyy koko loppusyksyn reilusti tavallista korkeammalla tasolla.

Kaakkois-Suomen vesistöissä Melakko-Loitimon vedenkorkeus on vaihdellut sateiden takia ja ennusteen mukaan nousee taas hiukan lähimmän viikon aikana. Simpelejärven ajankohdan mediaanitasolla ollut vedenkorkeus on noussut 5 cm sateiden johdosta, mutta vedenkorkeuden nousun ennustetaan tasoittuvan ensi viikon aikana.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 15.09.2017).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Haapajärvi
Haukivesi (Haukivesi Oravi)
Haukivesi Savonlinna
Heinäselkä (Koitajoki Hiiskosken silta)
Hiirenvesi (Pielisjoki Hiirenvesi)
Höytiäinen (Höytiäinen Sorpanniemi)
Juojärvi (Juojärvi Juurikkasalmi)
Kallavesi (Kallavesi Itkonniemi)
Kalliokoski
Kaltimo
Karjalankoski
Karsanjärvi (Atron voimalaitos ylä)
Kermajärvi (Kermajärvi Kerma ylä)
Keyritty
Kiuruvesi
Koitajoki Siikakoski
Koitere (Koitere Surinkivi)
Konnus
Korpinen (Korpijärvi)
Kuolimo
Käkisalmi
Lieksanjoki Ruunaa
Lieksanjärvi
Lieksankoski
Littula
Lylykoski
Maavesi
Mekrijärvi
Möhkönkoski
Nerkoonjärvi (Porovesi Nerkoo ylä)
Onkivesi (Onkivesi Ahkionlahti ylä)
Palojärvi (Palojärvi Pamilo ylä)
Pamilon ohijuoksutus
Pankajärvi (Pankajärvi Kiviniemi)
Pielinen (Pielinen Ahveninen)
Pihlajavesi (Pihlajavesi Savonlinna ala)
Purnujärvi
Pyhäselkä (Orivesi-Pyhäselkä Arvinsalmi)
Räimänkoski
Saimaa (Saimaa Lauritsala)
Salahminjärvi
Savivesi (Konnuksen kanava ala)
Sorsavesi (Sorsavesi Sorsakoski ylä)
Suurjärvi (Suurijärvi)
Suvanto (Losevo ala)
Syväri (Syväri Lastukoski ylä)
Taipaleenjoki
Tiurinkoski
Unnukka (Unnukka Taipale ylä)
Valtimonjoki Nuolikoski
Varisvesi Karvio
Viiksinselkä (Viiksinselkä Mutalahti)
Viitakoski
Vjun
Voltsja
Vuokonjärvi
Vuoksi Gremutsi (Gremutsi)
Vuoksi Jääski (Lesogorsk ala)
Vuoksi Kiviniemi (Losevo ylä)
Vuoksi Tainionkoski
Äyräpäänjärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Heinävesi Särkelä
Ilomantsi Kuuksenvaara
Kangaslahti Rautavaara
Kontiolahti Jaamankangas
Kontiolahti Jakokoski
Nurmes Juutilankangas
Puumala Pistohiekka
Rautavaara Kangaslahti
Ruokolahti Kotaniemi
Sonkajärvi Akonjoki
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto