www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Priozersk / Käkisalmi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Priozersk / Käkisalmi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 28.11.2017 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 12.11.2017 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.12.2017 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 34.9 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 17.9 - 64.0 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 17.9 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 26.1 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 49.7 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 64.0 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 15.9 m3/s ja maksimiarvo 90.6 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto