www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Priozersk / Käkisalmi

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Priozersk / Käkisalmi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 5.5.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.4.2018 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.5.2018 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 60.0 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 45.1 - 75.2 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 45.1 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 54.3 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 65.3 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 75.2 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 45.1 m3/s ja maksimiarvo 83.0 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto