www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Saimaa Lauritsala

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Saimaa Lauritsala > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 2.12.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.12.2020 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.12.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 730 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 730 - 730 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 730 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 730 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 730 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 730 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 730 m3/s ja maksimiarvo 731 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1960 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 788.75 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 1115.00 m3/s, se on havaittu 03.03.1975 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 479.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           523.39           30.449          
  2           762.21           19.307          
  3           829.76           24.531          
  4           872.99           28.941          
  5           904.99           32.513          
  6           930.44           35.481          
  7           951.59           38.012          
  8           969.67           40.216          
  9           985.48           42.166          
  10           999.52           43.914          
  15           1052.86           50.666          
  20           1090.20           55.474          
  30           1142.36           62.267          
  40           1179.14           67.098          
  50           1207.57           70.850          
  60           1230.75           73.920          
  70           1250.32           76.517          
  80           1267.26           78.769          
  90           1282.18           80.756          
  100           1295.53           82.535          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0411450 Vuoksi Tainionkoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto