logo
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Kärinki

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Kärinki > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 1.5.2024 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.4.2024 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.5.2024 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 1.90 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.863 - 3.02 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.863 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1.42 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 2.15 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 3.02 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.861 m3/s ja maksimiarvo 3.73 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

  • Vuosien - välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut m3/s. Suurin havaittu virtaama on m3/s, se on havaittu . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on m3/s.
  • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

    Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s