www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Pihlajavesi Savonlinna ala

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Pihlajavesi Savonlinna ala > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 26.5.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.5.2018 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.6.2018 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 945 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 879 - 1000 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 879 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 917 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 975 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 1000 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 855 m3/s ja maksimiarvo 1070 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto